Monthly Archives دسامبر 2022

سوغات و صنایع دستی زنجان

انواع خشکبار و میوههای مختلف نیز در شهرهای مختلف این استان کشت میشوند. البته ابهر به دلیل داشتن کارخانه های متعدد جزو شهرهای صنعتی منطقه آذربایجان محسوب می شود. به دلیل اینکه فقط 1 شب قصد موندن در شهر زنجان رو داشتیم و نمی خواستیم هزینه بی مورد کنیم تصمیم گرفتیم برای اقامت به سراغ مجموعه هتل های ایرانگردی بریم.

صنایع دستی زنجان چاقو سازی

زنجان- ارجمند، مدیرکل میراثفرهنگی زنجان با بیان اینکه ۶۵۵ فروشگاه صنایعدستی در سطح استان فعال است، گفت: فروش صنایع دستی نسبت به سال گذشته بهتر شده است. منبع عکس: گوگل مپ (عکاس: M.A...

Read More