تشخیص مهره مار ثروت tagged posts

مهره مار; خواص، راهی برای تعیین صحت و اعتبار آن

در جلسه شورا موضوع تاج و اندازه، آثار و آمار قربانیان، وضعیت انفجاری جامعه، شعله های آتش قیام آبان و دی 1377، قیام بهبهان و نحوه مقابله با آن، دشواری های زندگی، گرانی و فقر در بحبوحه تاج، اعتراضات مردمی در سراسر کشور، شورش در زندان ها، اعدام های رژیم، میلیون ها فریاد «اجازه نده» در فضای مجازی و فعالیت گروه های شورشی مورد بحث قرار گرفت. اما مقاومت ایران با بیانیه ها و مواضع روشنگرانه روزانه، ارائه گزارش ها و آمار مستمر از سراسر ایران، از طریق افشای و انتشار اسناد داخلی و گفتگوهای رژیم، از طریق فعالیت های مستمر بین المللی و با برگزاری این گردهمایی و امواج نویدبخش و انگیزه‌بخش آن، دیوارهای سیاه ولایت فقیه و استراتژی بزرگ قربانیان آخوندها را با چکش‌های گران‌قیمت در هم می‌کوبد...

Read More