Monthly Archives آگوست 2021

دانلود پایان نامه های خارجی

در این مقاله همه سایت های رایگان برای دانلود پایان نامه ارائه شده است. حدود 30 تا 40 درصد پایان نامه های منتشر شده در دانشگاه های معتبر جهان را می توان به صورت رایگان بارگیری کرد. حدود 10 درصد پایان نامه ها به درخواست نویسنده ، دانشگاه دانلود پایان نامه های خارجی و غیره تا چند سال نمی توانند به صورت عمومی منتشر شوند. مشاهده می شود که برخی از پایان نامه ها تا سن 50 سالگی قابل چاپ نیستند و فقط اساتید دانشگاه مربوطه به آنها دسترسی دارند. پایان نامه های دیگر را می توان از یک سایت معتبر مانند ProQuest بارگیری کرد...

Read More

سرگذشت دختری که تنها المپیکی ژیمناستیک ایران شد!

آماده سازی اتاق برای تمرین ژیمناستیک به جلوگیری از آسیب جدی کمک می کند. ۱- بهتر است برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار در کلاس ، معلم مربوطه از دانش آموزان بخواهد تا قبل از شروع عملیات طناب های خودشان راچهار لا نموده و در دست چپ خود نگهدارید .

بسیاری از ژیمناست ها قبل از رفتن به زمین فنری جهت تمرین کردن، در حالی که در حال یادگیری اصول ژیمناستیک هستند

با ترامپولین ها تمرین می کنند...

Read More

نرم افزار ithenticate

این نرم افزار دارای یک پایگاه داده بسیار قدرتمند است. این سایت نرم افزار ithenticate حاوی مقالات علمی معتبری است که در مجلات بین المللی منتشر شده است.

پس از ارسال متن مقاله به نرم افزار ، فرآیند مقایسه متن با سایر متن ها در پایگاه داده غنی آن آغاز می شود. جستجوی شباهت ها و مقایسه های متن و سایر مقالات هم در سطح پایگاه داده نرم افزار و هم در سطح اینترنت انجام می شود. به عبارت دیگر ithenticate iran، اصالت برای شناسایی شباهت ها و تشخیص سرقت ادبی ، هر مقاله را با مقالات دیگر در مقیاس وسیع مقایسه می کند...

Read More