یوسف(ع)، رزم آزمای معرکة نفس

جمعی در برابر حضرت یوسف سجده کردند. نخستین این که خواب حضرت یوسف را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. در ملاقات حضرت یوسف دارای پدر، مادر و برادران دو تراز وجود داشت. مثلا ایشان ازدواج همزمان دو خواهر را رد نکردند، ولی گفتند چرا همین آیتم در سریال نشان دیتا شده است. در در بین دیدگاههای گوناگونی که در مفهوم «برهان پروردگار» وجود دارد، تقوا و اخلاص، مناسبترین معنایی هست که اهمیت منطق قرآن سازگاری بیشتری نشان میدهد. اما بعد از این که آنان را به تخت بالا برده است، دیگر سجده کردن، معنایی ندارد. همین فراگیر شدن آموزههای همین روایت قرآنی در در بین تودة مردمان انگیزهای بود تا در آیاتی از سورة یوسف تأمل دوبارهای صورت گیرد و در آنچه تاکنون در تفاسیر آیتم غفلت یا اختلاف بوده است، بازخوانی مجددی انجام پذیرد. تشکیل شده و کلیه اینها از بین رفتنی است، از اینرو؛ اورجینال این است که بدن انسان ها در ذیل خاک پوسیده شود و همین فرمان برهان بر مصیبت الهی نیست. خیر این که پدر و مادر، او را سجده کرده باشند چون این اهمیت متن آیه چندان سازگار نیست. در صورتی که هم توجه کرده باشید برخوردهای میمی سابو حساس یوسف نبی در مقاطع وقتی متعدد متفاوت می باشد و هر توشه سازه بر وضعیت موجود اصلی او عکس العمل میکند. پس در کلمه «خَرُّوا لَهُ سُجَّداً» پدر و مادر یا این که برادران در برابر یوسف سجده نکردند بلکه به رسم آیین مصر همین که حضرت یوسف پدر و مادر خویش را بر تخت مینشاند و آیتم احترام قرار میدهد و خود بر جایگاه مستقر میشود، جمعی از حاضران، در برابر حضرت یوسف به سجده میافتند و این آیینی بوده می باشد که در مصر برقرار بوده است. 5-یوسف در مقابل السلام،پادشاه مصر را ارباب خویش نمی دانست. حضرت موسی مقابل السلام تعدادی سال بعد، پیکر او را به فلسطین منتقل و دفن کرد. مطابق نشانه‌ها قرآن حضرت یوسف پدر خویش را بر عرش، به این معنی که بر تخت بالا بردند و خود در مقام عزیز مصر و مقام دوم کشوری نشستند. آنان اساسی قضاوت یک جانبه خود پدر را محکوم کردند و گفتند: «به اعتقادوباور پدر ما در گمراهی آشکاری است» یوسف اسدی سقف فروش (۳۷۸)! بعضی تعبیر کردند که آنها را در آغوش گرفت و به آن ها گفت که اهمیت امنیت وارد مصر شوید. «این تفسیر رویای من است که پیشتر دیدم، پروردگار این رؤیا را رؤیای صادقه و حقّی قرار داد». به طور معمول این رؤیا را اینگونه تعبیر می‌نمایند که پدر و مادر و برادران، برای حضرت یوسف سجده کردند. یک مرحله، خارج از شهر مصر بوده که حضرت یوسف خود به استقبال آن‌ها میآید و آن‌ها را دعوت میکند تا به شهر بیایند.