کدام تودههای سینه خطرناک و سرطانی هستند؟

اصلی این حال سرطان سینه اکثر اوقات سوای درد است، اما اهمیت هست که هیچ نوع علامت یا این که علائمی که ممکن می باشد به ادله سرطان سینه باشد را نادیده نگیرید. اغلب در روزگار تخمک گذاری یا این که بقیه مراحل قاعدگی ممکن هست ظاهر نوک سینه ها تغییر و تحول کند، البته افراد بایستی در شکل تماشا هر جور تغییر‌و تحول جدید در نوک سینه به دکتر معالج مراجعه کنند. اغلب بیماران تصور می نمایند که سرطان سینه دارای درد یار می باشد و همین سوال را می پرسند که آیا سرطان سینه درد دارد اما در واقع اینطور نیست و سرطان سینه می تواند سبب ساز تغییراتی در پوست سینه و اطراف آن شود. می بایست دقت داشت هر تودهای که آنگاه از ضربه ساخت میشود، نکروز چربی نیست. خانم ها می بایست توجه داشته باشند که خوبتر است از سنین ۴۰ سالگی به آن گاه که غییرات هورمونی به نسبت مضاعف است، از طرز تشخیصی ماموگرافی به طور سالیانه استعمال کرده تا درصورتیکه آیتم بیماری بود در مراحل نخستین تشخیص داده شود. پیش از مصرف همین دارو گیاهان، درصورتیکه ویتامین ، داروهای گیاهی یا این که بقیه مکمل های غذایی را مصرف می کنید ، به پزشک خود اطلاع دهید. زمانی که سرطان سینه از طرز پیدایش علائم و کشف یک عده در بافت سینه تشخیص داده می شود احتمال توسعه همین بیماری به نقاط دیگر مضاعف زیادتر از وقتی است که از روش تستهای غربالگری تشخیص داده می‌شود میزان سرطان سینه و بسط آن در درمان و پیش آگهی بیماری زیاد مؤثر است. بایستی دقت داشت که وجود هر یک از همین نشانهها عامل پیدایش همین بیماری وجود ندارد بلکه فقط دلیلی به جهت دقت و توجه بخش اعظم است. از سنین پائین تر شروع شود به طور کلی در ارتباط حساس سن آغاز انجام آزمایش ماموگرافی و فواصل در بین آزمایش ها حیاتی پزشک خود مشورت کنید.ماموگرافی عکسبرداری از پستان میباشد که در عرض 15 دقیقه دو عکس در دو جهت از پستانها گرفته می شود مقدار اشعه داده شده در این روش ناچیز هست براین اساس نیازی نمی باشد که مبتلا نگرانی شوید. نحوه دیگر تشخیص به موقع سرطان، معاینه سینه ها توسط خود شخص می باشد. سه شیوه جهت تشخیص زودرس سرطان سینه وجود داراست که شامل معاینه بوسیله دکتر معالج متخصص، ماموگرافی و معاینه توسط خود شخص می باشد. هدف از آزمایشات غربالگری تشخیص سرطان سینه قبل از بروز علامتها می باشد و شامل تستها و معایناتی می باشد که سرطان را در افرادی که هیچ گونه نماد و آرم ای ندارند تشخیص می دهد. پروسه سرطان پستان شامل چندین مرحله می باشد که از سطح نخستین (که به طور کامل قابل معالجه است) تا سطح متاستاتیک پستان که گونه های درمان های گوناگون برای آن وجود داراست و معمولا ترکیبی از شیوه های درمانی بر روی آنها رخ می گیرد. به طور معمول افراد می خواهند بدانند آیا سرطان سینه درد دارد؟ عواملی دیگری به جز سرطان مثل پیری، تغییر و تحول در مرحله هورمون ها و سایر کارداران می توانند باعث به تغییر‌و تحول سینه در طول زندگی یک فرد شوند. ممکن میباشد بعد از آن از این تورم یک توده معلوم وجود نداشته باشد، اما ممکن می باشد میزان سینه مهم سینه دیگر گوناگون شود. حتی زمانی سرطان به یک مکان تازه اتشار یافته، هنوز به نام چکیده از بدن محلی که شروع شده نامیده میشود. در هورمون درمانی طبق معمول از دو هورمون استروژن و پروژسترون استعمال میشود که این دو نمیگذارند سلولهای سرطانی هورمون مورد نیازشان را دریافت نمایند و از فی مابین میروند. ماهانه، 7-5 روز بعد از قاعدگی انجام میگردد و در صورت یائسگی در روز مشخصی هر ماه انجام شود. آمادگی قبل از عکسبرداری شامل: غربت از استعمال از عرق گیرها و دئودرانتها در ذیل بغل در روز انجام عکسبرداری ، در صورت داشتن پروتزهای سینه وهرگونه سابقه حساسیت قبل از انجام عکسبرداری اطلاع دیتا شود. کسانی که سرطان سینه آن ها در تراز ۳ قرار دارااست معمولاً برای برداشتن دستکم بعضا از غدد لنفاوی درگیر در تحت بازو گزینه عمل جراحی قرار گرفته و ممکن می باشد برای معالجه غدد لنفاوی نزدیک ترقوه و استخوان سینه پایین پرتودرمانی قرار گیرند. هر چندین که بخش اعظمی از بیماری ها نظیر کیست، عفونت، اگزما و درماتیت به طور بالقوه می تواند سبب ناراحتی در سینه شوند، اما افراد نباید بطور اتومات احتمال سرطان سینه رد کنند. هر جلسه پرتو درمانی یک سری دقیقه طول میکشد. هر ماه سینه ها بوسیله خودتان معاینه شوند. هر 3 سال یکبار و از سنین سرطان سينه و قرص ضد بارداري 40 به بع. همین انتقال سلول های سرطانی به غدد لنفاوی به تورم در این حوزه‌ سبب ساز می شود. زمانیکه هورمون های استروژنی و پروژسترونی به گیرنده های خود می چسبند مثل اینستکه به سلول های سرطانی برای رشد سوخت رسانی می شود. پزشک معالج ممکن می باشد به جهت رد کردن عفونت یا سایر عارضه ها احتمالی، ماموگرافی، سونوگرافی و بقیه طرز های تصویربرداری یا آزمایش خون را سفارش کند همچنین می توانید از پزشک معالج در گزینه این که آیا سرطان سینه درد دارااست مشاوره اخذ کنید. دارای همین وجود، افراد می بایست نسبت به تندستی خود با باشند و برای گزینش علت هرگونه علامت یا تغییر در سینه، به دکتر معالج مراجعه کنند و در گزینه تمامی موضوعات از پاراگراف اینکه آیا سرطان سینه درد دارد دیتاها واجب را کسب کنند. چنانچه همین تغییر‌و تحول رنگ به ادله ضربه یا زخم نبوده می باشد و علت آن را نمی دانید باید به پزشک مراجعه شود.