کاشیکاری امروز شامل دو دسته میشود: سنتی و مدرن

در واقع به کاشیای که لعاب رویش از متاع سرامیک باشد، در بازار کاشی سرامیکی یا این که سرامیک گفته میشود. یک جعبه یا سینی چوبی اساسی یک تکه کاشی، نمود کاملی از همراهی زیبایی، اصالت و کاربرد است. نوعی از سرامیکها به پرسلان معروفند و میتوان به جهت محیطهای گشوده از آن ها استفاده نمود. خریداران در حین خرید از دارا بودن پروانه استاندارد ساخت کننده اطمینان حاصل کنند و جهت درستی سنجی و اعتبار بودن پروانه استاندارد ایجاد کننده ، می اقتدار کد ده رقمی پروانه استاندارد را به سامانه 10001517 پیام کوتاه نمود . تولید کاشی سرامیکی مشمول استاندارد ملی شماره – 25 – اجباری – می باشد . همینطور خاک، گرد و غبار، گرده و یا این که سایر مواد حساسیت زا بر بر روی مرحله طاقت فرسا و جامد کاشی های سرامیکی جذب نمی شوند. یک تکه کاشی کوچک بر روی دیوار، بر روی در فریزر یا این که فی مابین کتابهای کتابخانه، به آسانی میتواند فضای جدید و متفاوتی به دکور خانه یا این که محل کارتان بدهد. کاشی کف : یا به تصحیح عامیانه در ایران که به آن سرامیک می گویند.مقاوم تر و مستحکم خیس از حیث بدنه و لعاب نسبت به کاشی بدنه. البته به غیر از این سه دسته مصالح، مصالح ترکیبی دیگری مثل سرامیک موزائیک و کاشی موزائیک در بازار یافت می شوند که سرامیکها و کاشیهایی میباشند که در ساختشان از موزائیک نیز استعمال شدهاست تا استحکام قابل قبولتری پیدا کنند. به این دلیل، از آن در ارتفاعات فراتر به کارگیری میشود. همینطور در صورتی که تجربه یا دیدگاهی مختص در همین خصوص دارید، آن را در قسمت ارسال لحاظ اصلی ما و دیگر مخاطبان ستاره در فی مابین بگذارید. پوشش کاشیها تماما متفاوت می باشد و می تواند جلادار، براق، ساتن، مات یا تماما طبیعی باشد. به جهت اینکه بدانیم فرق کاشی دارای سرامیک در چیست می بایست از جنبههای گوناگون آن ها کاشی پاسارگاد را باز‌نگری کنیم. • کاشی موزائیکی: ترکیبی از موادهای متفاوت همچون شیشه، سرامیک، پرسلان و سنگ بوده و در دو نمونه لعاب دار و بدون لعاب در بازار کاشی تبریز موجود است. کاشی هم در دسته لعاب دار و هم در دسته سوای لعاب ساخت میشود. قطعه رشته رشته ساخته شده از رس یا این که دیگر مواد نخستین معدنی که عموما برای پوشش کف ها یا این که دیوارها استعمال می شود .کاشی ها ممکن میباشد لعاب دار ( GL ) یا این که فارغ از لعاب دار ( UGL) باشند . سطح ها کاشی سرامیک های لعابی و یا حتی سوای لعاب، بسیار متراکم هست و در سرانجام قارچ ها، کپک ها و دیگر میکروارگانیسم ها ، شانس ورود به این کفپوش را نخواهند داشت. اجرای سرامیک خشک نما ، به برهان تعبیه مسافت سرامیک پرسلان از نما ، امکان انبساط و انقباض در موقعیت سخت آب و هوایی را برای سرامیک فراهم می کند.