ورزش ایکس بادی چیست ؛ مزایا و معایب این ورزش

جواب مثبت است. تمرینات XBody در دو شیوه هوازی (cardio) و قدرتی به کمتر وزن، چربی سوزی و لاغری منتهی می شوند. همانطور که پیش از این گفته شد این ورزش در روزگار خیلی کمی موجب مصرف کالری فراوانی خواهد شد و افزون بر آن تن تا ۷۲ ساعت پس از اعمال این تمرینات مبادرت به ریکاوری کرده و در غایت کالری اکثری به کارگیری مینماید که مضمون‌ آن همین خواهد بود که تنها دو نوبت در هفته اجرای این ورزش بسنده میکند. افزون بر این که در این ۲۰ دقیقه بدن ۷۰۰ کالری انرژی به کارگیری می نماید بعد از آن بمدت ۴۸ الی ۷۲ ساعت تن نیاز به ریکاوری و بازیافتن انرژی و نیرو جسمی خواهد داشت که طی همین پروسه هم حدود ۱۸۰۰ کالری انرژی استفاده خواهد شد. مهم توجه به اینکه آنگاه از وضعحمل زنان اقتدار و روزگار به اندازه ندارند همین میتواند خوبترین گزینه برای آنان باشد. ایکس بادی اختراعی طبابت ورزشی هست که برای تحریک عضله ها تن به عمل اکثر و غیر قابل تصور رخ میگیرد، بطوری که ابتدا شخص لباسی خاصی به تن مینماید و بر روی آن جلیقه به بدن میکند، در این جلیقه آبادی جور الکترود وجود دارد که به وسیله سیم مرتبط، به حافظه کامپیوتر متصل میباشد و کامپیوتر به روشهای گوناگون میتواند پالسهای متفاوتی بر هر یک از الکترودها بفرستد. درحال حاضر حیاتی همین توصیفات احتمالاً این پرسش را از خودتان بپرسید که آیا فرستادن همین پالسهای الکترونیکی موجب صدمه رساندن به تن خواهد شد و اهمیت دلایل هست و مخصوصاً برای قلب زیانبخش خواهد بود؟ ازیک سیستم و جلیقه های الکترونیکی ویژه به جهت فرستادن پالسهای الکترونیکی می باشند به کار گیری خواهد شد که اما در حال حاضر همین دستگاه ها به شکل بی سیم عمل میکنند. در واقع پالس های EMS دارای دقت به استاندارد تن شخص تهیه می شود و به همین استدلال هیچ خطری وجود ایکس بادی سیدخندان ندارد. الکترودهای جلیقه دستگاه ایکس بادی، فرکانسهای پائینی در حدود 150 ضربه در ثانیه و نیروی خفیف جریان الکتریسیته کاهش از 100 مگا آمپر که به لحاظ قلیل ضرر می باشد را به تن اعمال میکند، صرفا نکته نگران کننده که ممکن می باشد به ذهن بعضی اشخاص برسد این هست که آیا این جریانات الکتریکی در تن ذخیره میشوند؟ مطلب خیلی شگفت انگیز این که این شدن متابولیسم در مدت زمان خیلی یه خرده شکل خواهد بخشید و صرفا حیاتی روزی ۲۰ دقبقه اجرای ورزش شگفتآور xbody میتوانبد به نتیجه مطلوب خودتان برسید. اجرای این ورزش به جهت این مجموعه از اشخاص نه صرفا سبب برگشت به وزن قبل از عصر حاملگی است بساکه سبب ساز رسیدن به تناسب اندام مطلوب خواهد شد که همه اینها به خاطر اجرای فعالیتهای هوازی و دوچندان شدن سوختوساز بدن و ارتقای میزان صرف انرژی خواهد بود. ۴. تمرینات در بهترین مرکز باشگاه ایکس بادی نیاوران، موجب مضاعف شدن سوختوساز بدن میگردند، درحالیکه بقیه ورزشها لزوماً سوختوساز بدن را زیاد نمی کنند. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه اصلی کجا و طرز به کار گیری از ایکس بادی در فردیس دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.