های پرشر سوئیچ معمولا به صورت اتوماتیک ریست نمیشود

5. روشن و خاموش نمودن زنگ هشدار در کابین خلبان هواپیما درصورتیکه فشار کابین ( بر پایه ارتفاع) پرشر سوئیچ فشنگی زیاد پایین باشد. در صورتی که یک مهندس رشته ای در دنیای سیالات و تجهیزات صنعتی باشید؛ لاجرم دارای اصطلاح حداکثر فشار قابل تحمل آشنا هستید. پرشر سوئیچ پمپ آب با یک سیم پیچ هم می باشد، که درون جعبه در اختیار گرفتن تعبیه شده، سیم های درون جعبه به محل ورود های جداگانه به در سوئیچ متصل شده اند و تعدادی از همین ورودی ها به برق مبداء اتصال دارند. زمانی که این جابجایی به حداکثر مقدار تنظیم شده برسد، به سوئیچ فشار آورده و آن را وصل می نماید و اهمیت کاهش فشار از سوئیچ قطع شده و آن را قطع می کند. در این نوع از پرشر سوئیچ هیدرولیک، رله فعال ساز که می تواند تراز فشار را در باطن سیستم تنظیم نماید، در اتصال مکانیکی و کاملاً مستقیم اساسی عنصر تشخیص فشار قرار خواهد گرفت. به جهت محدوده های فشار مختلف، پرشر سوئیچ های متفاوتی ساخته شده است؛ تقریبا تمامی رنج های کاری از تخصصی گرفته تا عمومی ذیل پوشش مطلوب اشکال برند ها قرار می گیرد. برای همین خواسته در نحوه کارایی پرشر سوئیچ هیدرولیک رله هایی تعریف شده است. اما نکته اهمیت در روش کارایی پرشر سوئیچ، چگونگی به دست آوردن داده ها فشاری به وسیله آن می باشد. به همین رخ که پرشر سوئیچ، مقدار فشار پمپ را در سیستم مانیتور می کند، هر دوران فشار پمپ به نطقه ست پوینت در دستگاه به عنوان فشار cut-on یا روشن برسد، کنتاکت های الکتریکی واقع در پرشر سوئیچ پمپ آب فعال می شوند. در سوئیچ فشار هم نظیر مانومتر یا این که گیج فشار، از همان المان های تبدیل کنندۀ فشار به حرکت مکانیکی بهره می جویند که این المان ها در واقعیت فشار را حساس می نمایند و آن را به رخ یک عمل مکانیکی در اختیار ما قرار می دهند. گونه های پرشر سوئیچ مانند پرشر سوئیچ هیدرولیک به عبارتی ابزار های سودمندی هستند که می توانند خطرات ناشی از ارتقا فشار در هر سیستمی را مرتفع نموده و در هر حالتی کلیات سیستم را امن سازند. در حالتی که پکیج به علت خرابی پرشرسوییچ واضح نمی شود ، یکی از شیرهای آب گرم بهداشتی را باز نموده ، سیم های پرشرسوییچ را از آن خارج نموده و اتصال کوتاه می کنیم ، در صورتی که مشعل واضح شد ، متوجه می شویم که پرشرسوییچ خراب می باشد و نسبت به تعویض آن اقدام می نماییم . به جهت اشخاصی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از پرشر سوئیچ کپسولی ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.