نکات ریز رینگ و پیستون موتورسیکلت[قیمت +آموزش کامل]

زمانی تسمه تایم ببرد، ریتم گشوده و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و اگر بدور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال فراوان سوپاپ کلیدی مرحله رویی پیستون برخورد مینماید و منهای شکسته شدن خویش سوپاپ باعث جراحت دیدن پیستون ساخت پیستون تفنگ بادی نیز میشود. رینگ دوم نیز به این شکل اندازه گیری می‌کنیم و ضخامت حلقه دوم از رینگ اولیه عمده هست به این صورت که معمولاً ضخامت آن پنج صدم از رینگ نخستین بیشتر می باشد اما در موقعیت کلی که گفتیم نباید این ضخامت از کمترین میزان خود که ۱.۸۰ میلی متر میباشد، کاهش باشد در غیر این رخ باید رینگها تعویض گردند . قطر پیستون در حوزه‌ سر از همه جا کمتر است. در سرانجام در بالای پیستون فضای بیشتری به جهت انبساط وجود دارد.بعضی پیستون ها از محور گژن پین تا پایین دامنه،شیب دارند.در همین جور پیستون،قطر در حیطه پایین دامنه از تمامی جا بخش اعظم است. ضروری به تاکید میباشد که حداکثر زاویه مربوط اصلی ورقه ی زاویه گیر 17.5 درجه است.به بیانی دیگر رفت و بازگشت پیستون ها به وسیله کاغذ زاویه دار انجام می شود و هم زمان که بلوک استوانه ای می چرخد، پیستون ها که اساسی ورقه شیبدار (سواش پلیت) در تماس هستند، این امر موجب می شود که هر گاه محور پمپ دوران کند، پیستون ها هم در درون بلوکه سیلندر کار رفت و رجوع و برگشت را انجام دهند. پیستون مهم اتصال به شاتون در سیلندر حرکت رفت و برگشتی کرده و نیروی خویش را تحویل سیستم انتقال اقتدار می دهد . مهم توجه به این که 2 شیار در پیستون ایجاد شده ، همین پیستون وابسته به یک سیلندر 2 سوپاپ می باشد. وقتی تسمه تایم ببرد، ریتم باز و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و در صورتی که دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال فراوان سوپاپ دارای سطح رویی پیستون عکس العمل می‌کند و غیر از شکسته شدن خویش سوپاپ منجر جراحت دیدن پیستون هم میشود. شایان ذکر است که چنانچه، پیستون و سیلندر نسبت به هم خلاصی نداشته باشند و یا به عبارتی دیگر، اصطکاک میان سیلندر و پیستون بیش از حد باشد؛ عملا حرکت رفت و برگشتی به دشواری انجام شده و سبب به آسیبهای جدی به سیلندر و پیستون خواهد شد. قطعه استوانه شکلی می باشد که در باطن سیلندر حیاتی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه حیاتی موتور هست و زمانه های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. قطر پیستون های موتور اتومبیل دربین ۷۶ تا ۱۲۲ میلی متر (۳ تا ۴ اینچ) تغییر و تحول می کند.همه پیستون ها باید هم وزن باشند تا موتور در گیر لرزش نشود. از آنجا که پمپ پیستونی، دبی زیر البته فشار بالایی دارد، ولی می اقتدار آن را دارای دقت به مدل به کارگیری تغییر‌و تحول داد. این قطعه استوانهای حرکتهای رفت و برگشتی رو به بالا و ذیل داراست که در زمان بالا رفتن سبب به متراکم شدن سوخت می شود و پس از احتراق و انفجار، به سمت پایین حرکت میکند. همین شیار در نصیب بالای پیستون و همچنین در تحت حلقه روغنی، وجود دارد. این لقی در پیستونهای آلومینیومی به علت انبساط بیشتر در حیث گرفته میشود. پیستون تانکها بسیار پهناور و همچنین شاتونها بزرگ و بلند هست چون بایستی قدرتی ساخت شود تا بتوند تانک 30 تنی را به حرکت درآورد . وقتی كه یاتاقان سر تبارک شاتون بیش از میزان سائیده می شود ، مقدار انحراف شعاعی شاتون بیش از اندازه می شود و منجر بوجود داخل شدن لرزش پیچشی torsion vibration. عملگرها می توانند مثل سیلندر حرکت خطی و نظیر موتور حرکت دورانی ایجاد نمایند. درصورتیکه روغن موتور نباشد، قطعات موتور در کوتاه مدت اصطکاک پیدا می‌نمایند و از بین میروند به این ترتیب روغن موتور یکی از از ارکان مهمی میباشد که باید به آن دقت شود. شاتون نقش مهمی در حرکت دورانی دارد و پیستون قطعهای استوانه شکل میباشد که به شاتون وصل میشود و حرکت رفت و برگشتی در سیلندر دارد. شاتون و پیستون از قطعاتی هستند که نقش مهمی در ماشین دارند. البته پیستونهای چدنی بدنه بزرگتر و سنگینتری دارا هستند و در بعضی از خودروهای دیزلی لبریز توان از آن ها بهره میگیرند. در همین حالت قدرت و شتاب را می توان مشاهده کرد . موتور در شرایط عادی صدای گوش خراش و غیرعادی ساخت نمیکند. به همین ترتیب که معمولا در موتورهای بنزینی از سه یا این که چهار و موتورهای دیزلی از شش یا این که هفت رینگ به کار گیری میشود. رینگ روغنی از سه قسمت تشکیل شده است که همین سه یک حلقه را میسازند و همین گروه رینگ به رینگ روغنی پر اسم و رسم است. دامنه یا تنه پیستون در سه دسته سوای برش، نصفه برش و برش تام ساخته میشود. استثنا: ممکن می باشد این سه تفاوت را همهی رینگها نداشته باشند اما یک عدد یا دوتا از این ویژگیها را اکثر رینگها دارند. تشخیص پیستون حساس و غیر اساسی به جهت خریداران و حتی تعمیرکاران نسبتاً غیر ممکن میباشد و به همین دلیل باید همین قطعه کلیدی را از فروشنده مطمئن خریداری کنید تا از خسارات بعدی در امان باشید.