نحوه استریل کردن سوزن در خانه – درمانکده

چون باکتریها از منافذ صافی بزرگترند، در بر روی صافی باقی میمانند و از مایع استریل انقطاع میگردند. این گاز میتواند بوسیله موادی مانند: آرگون، نیتروژن، اکسیژن،گازهای مشتق از فلور، هیدروژن هم ایجاد شود. از این دستگاه باید بر شالوده دستورالعمل کارخانه ایجاد کننده برای استریل نمودن به کار گیری کنید. آب داغ ماشین کاسه شویی می تواند باکتری های موجود در مسواک را از میان غالب شود پس مسواکتان را در اتومبیل کاسه شویی قرار دهید و فارغ از شوینده اساسی آبکشی ماشین، مسواکتان را ضدعفونی کنید. مسلم است که روش های اتوماتیک کارآیی بیشتری داشته و احتمال جراحات و صدمات وارده حین کار را کاهش می نماید. طبق خبرنامه ای که انیستیتوی ملی بهداشت اظهار داشت، تقریبا ۷۰۰ کلاس باکتری، قارچ و میکروب های گوناگون در دهان کلیه انسان ها یافت می شود البته بر خلاف نام میکروب، همه آن ها به جهت تن مضر نیستند در واقعیت میکروارگانیسم هایی که در بدن انسان ساکن میباشند از صاحبخانه خود محافظت می نمایند بدان شکل که هربار که مواد غذایی وارد دهان می شود میکروارگانیسم های خوراکی به عنوان یک بازرس فعالیت می کنند و در عین حالا باکتری های مضر داخلی نظیر پلاک ها را در درمقابل باکتری های سمی خارجی محافظت می کند. علت حیاتی استعمال از فور در اتاق فعالیت و … به جهت کنترل فعالیت فور از اسپور باسیلوس سرئوس به کار گیری میشود. قبل از خنک شدن دستگاه هیچ گاه دستگاه را باز نکنید. مدت دوران استریل از طریق همین نحوه قریه دقیقه به طولانی تر روزگار خنک شدن است. وی درباره مجازاتهای گزینش شده میگوید: هنگامی قصور پزشکی ثابت شود، به این معنی که برای اعضای کمیته نظامپزشکی محرز شود که پزشکی مرتکب تخلف شده، مجازاتهایی نظیر لغو شدن پروانه طبابت، توبیخ، جریمه یا این که مجازاتهای دیگری که در سازمان نظامپزشکی از باب تخلفات وجود دارااست برای زیروویت استریل چشمی پزشکان درنظرگرفته میشود. در همین ناحیه نخست وسایل بازبینی شده و باز‌نگری می شوند و بعد از آن اهمیت شیوه مناسب بسته بندی می شوند و نهایتا برای استریل شدن درون دستگاه های اتوکلاو قرار می گیرند. طی یک مطالعه اثبات شد که این دستگاه به طور متوسط ۸۶ درصد از واحد های تشکیل دهنده کلونی باکتری ها را کاهش دیتا است. زن جوان یک روز آن‌گاه از جراحی از بیمارستان مرخص شد و به خانهاش بازگشت. بنابراین سعی کنید آن‌گاه از به کارگیری از مسواک درپوش مسواک را نگذارید.