میترال – مرکز تحقیقات دریچه قلب

دریچه نو مفتخر هست که به تیتر یکی از پیشتازان صنعت نوین تبلیغات و اطلاع رسانی، دریچه ای جدید به دنیای مارک را برای بخش وسیعی از تولیدکنندگان فرآورده و خدمات ایجاد نماید. روزنه سقفی گرد اصلی پره های اثبات جهت هوای رفت، برگشت و تخلیه استعمال می شود که پخش جریان یکنواخت هوا را به شکل افقی توسط پره های متواتر هم مرکز در کل جهات انجام می دهد.این فرآورده در صنعت تهویه مطبوع به خواسته کارگزاشتن در سقف یا این که بر روی شبکه روکار طراحی شده هست و به آسانی بر روی نتورک گرد یا این که به وسیله یک تبدیل بر روی کانال چهارگوش کارگزاری می شود. 9. روزنه شمسی طبق معمول به رخ تایلی درون حفره های سقف کاذب به شکل ترکیبی کلیدی حجم پلنیوم باکس جاسازی و کارگزاشتن می شوند. دریچه گردابی قابلیت و امکان نصب متعلقات حتمی ساپورت گیری بر روی پلنیوم باکس پشت دریچه را دارد. در جور روزنه خورشیدی پره پلاستیکی (پره مشکی) امکان تغییر‌و تحول جهت هوادهی پره ها در مرحله مونتاژ وجود دارااست که دارای به کار گیری از همین مزیت می توان الگوهای پخش جریان هوا متنوعی و گوناگونی را از این دریچه به جهت کاربردهای متعدد و گوناگون پرتاب و چرخش هوا درفضا مورد نظر استخراج کرد. در تصویر بالا می بینید که دختر در کانون دقت می باشد و پر‌نور به نظر می برسد ، در حالی که پس زمینه کاملاً از فوکوس خارج شده است. اما در برخی از مورد ها برای اعتنا عمده از اکو مری استفاده می گردد که نحوه همان نحوه است منتها به جای این‌که از بر روی قفسه سینه انجام شود، پس از بیهوشی موقتی از طرز دهن وارد مری شما شده و در آنجا از نمای نزدیکتری به قلب نگاه می نمایند و ترازو گیری ها انجام میشود. همین روزنه را روزنه ی دو لتی نیز می نامند چون از ۲ لت قدامی و خلفی تشکیل شده است. روزنه ها از بافت پیوندی و اندوکاردیوم (داخلی ترین لایه ی قلب) تشکیل شده اند. همانطور که از نامش پیداست از ۳ لَت (cusp) قدامی، سپتال و خلفی تشکیل شده و قاعده ی هر لت به یک حلقه فیبروزی که حفره قلبی راست را می پوشاند، متصل شده دریچه سقفی یک طرفه است. همانند دریچه ی سه لتی قاعده ی هر لت به رینگ فیبروزی که حفره ی قلبی چپ را می پوشاند، متصل شده است. انتهای دیگر طناب های وتری به ماهیچه ها پاپیلاری (papillary muscles) که در سطح داخلی بطن ها قرار دارند، متصل است. روزنه های میترال و سه لتی به وسیله اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می شوند. دریچه ی میترال (Mitral valve): در میان دهلیز و بطن چپ قرار گرفته است. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط حیاتی چه جایی و طریق استعمال از دریچه سقفی اتوبوس دارید، می توانید حیاتی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.