مقایسه هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم از نزدیک

همین پودر جامدی بی بو، سفید و ناهموار هست که اغلب محلول در آب است. اهمیت همین حال، هنگامی که آنان ترکیب می شوند، دو مخلوط اثرگذار آب و سولفات پتاسیم را تشکیل می دهند که از ترکیبات حساس خود بی خطرتر هستند. در آنالیزهای شیمیایی، عامل گزینش کننده ای برای تیتراسیون اسیدها برای گزینش غلظت آن‌ها است. از همین دو متاع در موردها بسیاری به کار گیری می شود و به نحوی هر کدام از آنان خصوصیت های خاص خویش را دارا هستند . به همین علت از این ماده شیمیایی برای تولید و ساخت خوراکی هایی همچون بستنی که نیاز به خواص سفت کنندگی داراست ، به کار گیری می شود . این ماده همچنین در تولید شوینده هایی همچون انوع صابون ها، و صنعت های متفاوتی مثل لیتوگرافی و رنگبرها کاربرد بسزایی دارد. از این کودها می قدرت به تیتر مرجع پتاسیم (یکی از سه غذای اصلی گیاهی) برای محصولاتی که به یون کلرید حیاتی هستند استعمال کرد.به تیتر جایگزین سود سوزآور در تولید بیودیزل کاربرد دارد.برخی از کاربردهای KOH شامل پوشش کوپلیمر استر اکریلات، عوامل ضد کف سازی در ساخت کاغذ، روغن های صابون ساز صابون مایع، فرمولاسیون مواد غذایی، ماده در اختیار گرفتن کنندهpH ، رزین های پلی اتیلن، فرآوری منسوجات و به تیتر یک کاتالیزور در واکنش هایی نظیر ایجاد بیودیزل است.سایر موردها استعمال در دامپزشکی در انقطاع نمودن شاخ گوساله ها و حل کردن فلس و مو است. یک عدد از کاربردهای اصلی همین باز، خنثی سازی اسیده ها است. قیمت پتاسیم هیدروکسید در ایران بشدت مهم قیمت این پتاس در بازار سنجیده میگردد چرا که کارگاه های با و داروسازی ها قطعا از این پتاس حساس کیفیت به کار گیری میکنند. پتاس موجود در این خمیرها کوتیکول ساقه مو را گشوده کرده و سبب ساز جذب شدن آب به ساقهی مو میشود. حل شدن پتاس مانند هیدروکسید سدیم در آب گرمازا می باشد . این ترکیب شیمیایی کلیدی نام های دیگری همچون پتاس ، هیدروکسید پتاسیم ، پتاس کاستیک ، پتاس سوزآور و پتاسیم هیدرات نیز شناخته شده می باشد . الکلهای اهمیت وزن مولکولی تحت مثل متانول، اتانول و پروپانولها هم حلالهای فراوان قابل قبولی هستند. همین مخلوط شیمیایی جزو ترکیبات پایدار و تجزیه ناپذیر هست که در دماهای دوچندان بالا نیز مجزاسازی نمی شود . هیدروکسید پتاسیم برای قابل انعطاف شدن زیتون و روکش چوب شعف هم مورد به کار گیری قرار می گیرد. برای تهیه PH خاک های اسیدی نیز میتوان از KOH کمک گرفت. فرمول شیمیایی پتاسیم هیدروکسید به شکل KOH می باشد . این ترکیب شیمیایی هیچ نوع بویی ندارد .