معرفی موثرترین روشهای درمان خانگی ژنیکوماستی – زیبا کلیک

به خاطر افزایش نسبت استرادیول به تستوسترون در بعضا از پسران ایجاد می شود ومنجر به ژنیکوماستی تا 65 % موردها می شود. دکتر معالج به بیماران توصیه مینماید که به خواسته حفظ نتیجه ها به دست آمده مراقب باشند که وزن بدن آنها خیلی افزایش پیدا نکند تا چربی در سینه آن ها عده نشود. ولیکن اگر ژنیکوماستی ناشی از مصرف داروهای مختص یا این که استروئید یا ارتقاء وزن باشد، برای مراقبت نتایج عمل حتمی میباشد از این مورد ها تماما پرهیز نموده و در وزن ثابتی باقی بمانید. در صورتی که چه نتایج خوب موردانتظار هستند، هیچ تضمینی در این مورد وجود ندارد. این عارضه در صورتی که در سنین زیر به جهت آن ها ساخت شود اقبال درمان خود به خودی آن قابلیت داشته و تا 90 در صد مواقع احتیاجی به درمان خاصی نیست. پس از انتها فعالیت جراحی، پانسمان یا بانداژ بر روی محل برش ها گذاشته خواهد شد. آیا پس از فعالیت پانسمان یا این که بانداژ خواهم داشت ؟ چه زمان باید پانسمان را برداشت ؟ از چه زمان می توانم فعالیت طبیعی یا این که ورزش را از سر بگیرم ؟ کلیدی این حال، باید در لحاظ داشته باشید که در صورت برداشتن پوست مازاد زمانه واجب برای بهبودی افزایش خواهد یافت؛ در صورتی که بیماری نیاز به برداشتن پوست بیش تر داشته باشد، ممکن می باشد ضروری باشد تا دو هفته از فعالیت خود مرخصی بگیرد. داروهایی حیاتی عمل استروژن (دیژیتال، استروژن ها، استروئیدهای آنابولیک، ماری جوانا) و یا این که داروهایی که موجب ارتقاء سنتز استروژن شوند (گنادوتروپین جفتی انسانی HCG ) ممکن میباشد ژنیکوماستی ساخت کنند. این فعالیت ممکن هست تحت بی هوشی عمومی یا بیحسی موضعی همپا اهمیت تسکین انجام گیرد. در نخست دکتر معالج با تولید بیهوشی عمومی مریض را برای جراحی فراهم می کند. در موردها شدید ژنیکوماستی، وزن بیش از حد بافت سینه ممکن است منجر افتادگی سینهها و ریلکس شدن پوست تیره اطراف نوک پستان شود. ممکن می باشد یک لوله ی کوچک و رشته رشته موقتا در پایین پوست نهاده شود تا خون اضافی یا این که مایع تجمع یافته را تخلیه نماید. گهگاه بافت سینه بیمار تبارک می گردد ولی اصلی پوست مازاد نمی باشد و پوست انعطاف پذیری از خود نشان میدهد. قبل از شروع جراحی داروهای بیهوشی برای راحتی شخص تجویز میشوند. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه سوالات ژنیکوماستی لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.