معرفی دکتر دکتر حسین خیراندیش :: تولگیران مرجع تول گیری در ایران

کاظمی مریم، ثقفیان حسن، خیراندیش شهرام، دکتر نه اندیش صفرا سلیمانی گیلاکجانی رضا. کاظمی، م.، و ثقفیان، ح.، و خیراندیش، ش.، و سلیمانی گیلاکجانی، ر. کاظمی، م.، ثقفیان، ح.، خیراندیش، ش.، سلیمانی گیلاکجانی، ر.، 1397. اثر گذاری تغییرات شتاب روبش پرتو لیزر بر ریزساختار و ریزسختی فولاد ابزار گرمکار 13H کامپوزیت سازی سطحی شده حیاتی ذرات کاربید تیتانیم اهمیت به کارگیری از لیزر. تبریزنیاتبریزی، م.، و خیراندیش، ع.، و حسنی، ع.، و شعبانی، ر. تبریزنیاتبریزی، م.، خیراندیش، ع.، حسنی، ع.، شعبانی، ر.، 1398. کارکرد سلاح توپ در سرکوب شورش های محلی و استمرار دولت متمرکز دوره صفوی. کارکرد سلاح توپ در سرکوب کودتا های محلی و استمرار دولت متمرکز عصر صفوی. پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران. گوهر خیراندیش در سال 1351 اساسی جمشید اسماعیل خانی ازدواج کرد حاصل ازدواج گوهر خیراندیش و جمشید اسماعیل خانی یک پسر و دو دختر به اسم های امید، آزاده و آناهیتا بود. آزاده اسماعیل خانی در میدان بازی زنده و نمایش کار خود را شروع کرده می باشد و یک‌سری فعالیت را در کنار مادرش اجرا نموده از مشهورترین فعالیت های تلویزیونی و فن ای او می توان به معمای پاد شاه اشاره کرد. نمیدانم چرا از نامِ سام رجبی به کار گیری کرده اما نامش احسان رجبی میباشد و سالها زیرِ پرچم جمهوری اسلامی در تیم ملی جودوی ایران کار داشته است. رابطه ها عمومی دانش گاه ضمن عرض تسلیت به خانواده، همکاران، دانشجویان و بازماندگان دکتر خیراندیش و آرزوی علو درجات به جهت همین عضو با شخصیت هیات علمی دانشگاه، به اطلاع می رساند مجلس یادبود ایشان از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در مسجدالشهدای دانشگاه برگزار می شود. پزشک خیراندیش تنها بیماران صعبالعلاج و لاعلاج میپذیرند. عسکریان، م.، حسینی، س.، خیراندیش، پ.، 1382. بررسی میزان پیدایش عفونت های بیمارستانی و تعیین عامل میکروبی آن ها در بیماران سوختگی بیمارستان قطب الدین شیراز. خیراندیش، م.، بخشنده، س.، شعبانی، ا.، 1397. فراتحلیل پژوهش های تفاوت ارزش های کاری در نسل های متفاوت نیروی انسانی. تفاوت های فی مابین رونویسی و همانند سازی را خیلی عالی توضیح میدهند. فراتحلیل پژوهش های تفاوت بها های کاری در نسل های متفاوت نیروی انسانی. نصیری، ا.، عبدالهی، ب.، جعفری نیا، س.، خیراندیش، م.، 1400. بنا کردن چارچوب اجرای دستمزد شهروندی مبتنی بر خط مشی گذاری عمومی در سازمان های دولتی ایران. تدوین چارچوب اجرای حقوق شهروندی مبتنی بر خط مشی گذاری عمومی در سازمان های مدنی ایران.