معرفی بهترین پاورپوینت های درسی سایت وب درس شبکه آموزش مجازی

یک برنامه ارائه پرکاربرد است که از دنیای تجارت سرچشمه گرفته می باشد البته حال در دنیای فناوری آموزشی مرسوم شده است. حساس این درحال حاضر ، به کارگیری از آن در همین زمینه آموزشی مشاجره برانگیز میباشد و نظرات در مورد به کارگیری از آن از حمایت کننده شدید تا منفی قابل توجه است (Szabo & Hastings، 2000؛ Lowry، 2003). یک عدد از مشکلات حساس این می باشد که به فعالیت گیری فعلی آن عمده وقت ها محدود به روش ای از انتقال دیتاها می باشد ، اکثر تایم ها اصلی محتوای بیش از حد ، به عمل گیری ای که پتانسیل بزرگ تری را به جهت جور های ارائه های فن ای و آموزشی ترجیح می دهد. من از پاورپوینت برای انجام تمامی کلاسهای مربوطه از سال 1996 و همینطور برگزاری جلسات گسترش کارکنان در گزینه برنامه و تدریس استفاده از آن به کار گیری می کنم. بحث من همین است که همین یک امداد ارزشمند به جهت ارائه میباشد ، به شرطی که به فعالیت گیری از آن از نظر تربیتی اساسی دقت مورد دقت قرار گیرد. همین متن به بعضا از مسائل اهمیت می پردازد که می بایست در مرحله های فردی و سازمانی آیتم اعتنا قرار گیرد. گوشه ای از مشکل در چک عینی استعمال از پاورپوینت در تدریس و رشد مستقیماً از یکی از مناسب ترین ویژگی های آن ، به این معنی که سهولت به کارگیری و منحنی یادگیری نسبتاً قلیل عمق مورد نیاز برای دستیابی به به کار گیری نخستین ناشی می شود. این دستور سبب ساز به اعمال اکثر زمان ها مشکوک در راستا آموزشی شده است. به طور خاص ، این شامل به کار گیری بی راه و روش در سخنرانی ها می شود ، جایی که به سادگی به یک شکل جایگزین برای ارائه مطالب متنی که قبلاً از طریق “فن آوری های قدیمی” (گچ و گفتار) ارائه شده است تبدیل می شود: همین فرمان از امکانات تازه و انعطاف پذیر ارائه شده به عمل گیری می کند. کلیدی به کارگیری از پاورپوینت در تدریس و پرورش همین نوشته به تحلیل اجمالی مزایا و مشکلات مربوط به به کار گیری از آن می پردازد و راه حل های اساسی آموزشی را ارائه می دهد که زمان پذیرش به کار گیری از آن ها باید در نظر گرفته شود. او در مورد ماهیت محتوای دانشگاهی مشاجره نخواهد کرد ، چون این مسئله خاص رشته می باشد و بایستی تنها برای پرسنل علم گاه باقی بماند. من همچنین می خواهم تأکید کنم که من از پذیرش ناخواسته آن در تمامی حالت و به وسیله همه کارمندان حمایت نمی کنم. حساس همین حال ، امیدوارم مهم ارائه داده ها و جهت دهی در آیتم بهترین نحوه ها ، بتوانم کسانی را که در حالا حاضر از آنها به کار گیری می نمایند متقاعد کنم که مزایا ، در صورت به کار گیری مطلوب ، زیاد بخش اعظم از پیامدهای منفی احتمالی برای کارکنان و دانشجویان است ، و همین خوب و کار کشته است. ابزاری برای تسهیل عملکرد بهبود یافته اکثری از زمان ها و ماژول ها. چند ادله عالی به جهت به کار گیری از پاورپوینت به‌این ترتیب چرا می بایست از پاورپوینت به جهت فعالیتهای آموزشی و یادگیری خویش به فعالیت گیری کنید؟ عوارض زیادی وجود دارد ، اما عوارض اصلی آنها عبارتند از: به کارگیری صحیح از پاورپوینت می تواند تدریس و یادگیری را به جهت پرسنل و علم آموزان بهبود بخشد این کار حساس تسهیل ساختاربندی ارائه به نحوه ای حرفه ای ، کارمندان را تشویق و پشتیبانی می کند. الگوهای ارائه شده به طور پیش فرض با معیارهای ارائه خوب ، مانند تعداد سطر اطلاعات بر بر روی اسلاید و مقدار و گونه فونت مطلوب و غیره طراحی شده اند: به کارگیری از سبک های قالب پیش فرض می تواند وضوح و ساختار ارائه را به مقدار قابل توجهی بهبود بخشد. به همین به پرهیز از استفاده معمول از متن بیش از حد ، اکثر دوران ها در شفافیت ها ، یاری می کند. حساس مخلوط ظریف رسانه ها ، ارائه می تواند یک‌سری از سبک های متعدد یادگیری را به خود جلب کرده و انگیزنده خیس شود. ما شما را تشویق می کنیم که در ارائه های خود از رسانه های بصری و شنیداری پیچیده تری به کارگیری نمایید ، هر چند به ادله ارتقا ناگزیر حجم پوشه و خطر استفاده بیش از حد احتیاط حتمی است. فعال سازی را می اقتدار مستقیماً از برنامه یا این که گاهی زمان ها اصلی پیروزی بیشتر ، اهمیت توقف مطلوب ارائه پاورپوینت و به عمل گیری از فناوری جایگزین (به تیتر مثال ، دستگاه پخش کاست یا این که VCR) انجام داد. توجه داشته باشید که این دستور نیازی به خاموش کردن سیستم رایانه یا این که سیستم پروژکتور ندارد ، یکی از از از رایج ترین تصوراتی که به کارگیری را محدود می نماید – در عوض ، از کلید “B” در زمانه ارائه اسلاید به جهت “خالی کردن” موقت برگه در حین به کار گیری به کارگیری کنید. این مقاله به تحلیل اجمالی مزایا و مشکلات مربوط به به کارگیری از آن می پردازد و منش حل های اهمیت آموزشی را ارائه می دهد که زمان پذیرش به کارگیری از آن ها می بایست آیتم دقت قرار گیرد. همین امر ماهیت محتوای دانشگاهی را توجیه نمی کند ، چون یگانه رشته می باشد و می بایست صرفا به جهت پرسنل دانش کده ذیل سوال باشد. من می خواهم تأکید کنم که من از پذیرش تحمیلی کلیه کارمندان و کلیه کارکنان دفاع نمی کنم. اصلی همین نیز اکنون ، من امیدوارم که اهمیت ارائه داده ها و راهنمایی در مورد بهترین طرز های ما ، بتوانم اشخاصی را که رغبت بیشتری به به کار گیری از آنان دارا‌هستند ، متقاعد کنم که مزایا ، در شکل به کارگیری مناسب ، زیاد بیشتر از موردها منفی احتمالی می باشد ، چون ابزاری عالی و کار کشته به جهت بهبود کارایی بسیاری از دوره ها و ماژول ها را تسهیل می کند. یک سری ادله عالی به جهت استفاده از پاورپوینت بدین ترتیب چرا به به کار گیری از پاورپوینت به جهت فعالیتهای آموزشی و یادگیری خود فکر می کنید؟ دلایل زیادی وجود داراست ، ولی دلایل اهمیت آن ها عبارتند از: به فعالیت گیری درست از پاورپوینت می تواند درس دادن و یادگیری کارمندان و دانش آموزان را بهبود بخشد همین پشتیبانی و پشتیبانی کارکنان را آماده می کند ، در حالی که ساختار ارائه را به شکل رشته ای تسهیل می کند. الگوهای ارائه شده به جهت درک و فهم معیارهای ارائه عالی ، نظیر تعداد اسلایدها ، مقیاس های فرعی و فونت ها و غیره طراحی شده اند. این به غربت از به کارگیری معمول از نوشته بیش از حد ، اکثر وقت ها در شفافیت ها ، یاری می کند. اساسی ادغام دقیق رسانه ها ، ارائه را می اقتدار حیاتی طیف وسیعی از سبک های متفاوت یادگیری غنی کرد و انگیزه بخش خیس شد. ما از شما می خواهیم که به برهان ارتقا اجتناب ناپذیر حجم پوشه و خطر به کارگیری بیش از حد ، از رسانه های بصری و شنیداری پیچیده تری در ارائه های خویش استعمال کنید. اتصال را می توان مستقیماً از شیوه برنامه ، یا گاهی دارای پیروزی بخش اعظم ، با توقف ارائه پاورپوینت و به کارگیری از فناوری جایگزین (مانند دستگاه پخش کاست یا این که همین که VCR) تولید کرد. دقت داشته باشید که همین امر نیازی به خاموش نمودن سیستم رایانه یا این که پروژکتور ندارد ، یک عدد از از مرسوم ترین استثنائاتی که به عمل گیری را محدود می نماید – به جای به عمل گیری از سوئیچ “زمان” به طوری که مجری می تواند هنگام به کار گیری از سایر موارد ، برگه را به طور موقت “خالی” کند. رسانه ها. قالب پوشه الکترونیکی قابلیت توزیع و تغییر و دگرگون سازی را به جهت علم آموزانی که کار کشته به حضور نمیباشند یا این که حساس اختلال شنوایی یا این که شنوایی میباشند ، فراهم می کند. پاورپوینت اساسی یک برنامه پیش اکران بدون پول است که می تواند در فولدر ها توزیع شود ، بدین ترتیب خواننده نیازی به پاورپوینت بر روی سیستم شخصی شما ندارد. در صورتی که این کار را انجام دهند ، می توانند مهم گذراندن یک فایل پاورپوینت ، مثل ویرایش ، دستکاری های زیادی انجام دهند سهولت تبدیل متن و محتوای گرافیکی از ارائه پاورپوینت به بروشور نیز ویژگی زیاد مثبت و هم نقص‌ ساز است. این نقص‌ به برهان همین حقیقت که ارائه طرح یا کپی اسلایدهای مورد استعمال به جهت علم آموزان مضاعف آسان می باشد اجتناب ناپذیر می باشد که تنظیم بروشور خطرناک است. یک جزوه خوب (مانند مسابقه 1999) بالاتر از فهرست بندی پاورپوینت است: می بایست شامل پرسش ها ، کار ها ، یادداشت ها / منابع گسترده و غیره باشد که طبق معمول در یک پاورپوینت بی آلایش ارائه نمی شود. فولدر پاورپوینت نقطه آغاز لطف میباشد ، ولی من به شدت از نیاز به یک سیاست آموزشی (زیرا بیشتر زمان ها به جهت تولید هزینه های بیشتر به جهت دانش آموزان به کار گیری می شود) و یک راهکار توسعه و توسعه پشتیبانی می کنم. مدام اختلاف نظرهای فردی وجود دارااست ، نظیر ارائه اسلاید تام یا همین که فقط متن کلی اهمیت گرافیک یگانه ، در صورت لزوم ، ولی مقدار سازش طولانی مدت هم برای کارکنان و هم به جهت دانشجویان موءثر خواهد بود. به لحاظ می برسد مسائل کلیدی وجود داراست آیا اسلایدها یا جزوه های متنی ارائه می دهیم: در صورتی که اسلاید وجود دارد ، آیا می بایست اسلایدهای کامل در دسترس باشد یا یک تحت گروه انتخاب شده و اصلاح شده به جهت یادداشت ها تبلیغ شود؟ اگر متن می باشد ، آیا می بایست آنها را به عنوان فایل های پردازش واژه و کلمه و واژه .rtf یا این که همین که .doc تغییر تحول دهید تا به کار گیری از آنان به جهت توسعه و گسترش یادداشت ها و افزودن محتوا به جهت دانش آموزان آسان خیس شود؟ آیا یادداشت های متنی می بایست بیشتر شامل دیتا ها ، کار ها ، مورد ها آزمایشی و غیره شود و آنان را به اسناد فعال تبدیل کند ، از پاراگراف به جهت به فعالیت گیری در سخنرانی ها و غیره؟ چه کسی می بایست حقوق بدهد؟ چه کسی فایلهای موجود را به جهت دانش آموزان تطبیق می دهد ، زیرا ممکن می باشد برای حل مشکلات چاپ اسلایدهای رنگی نیاز به تهیه و تنظیم داشته باشند: به جهت بازخورد اهمیت رایانه های قلیل مشخصات که می توانند بوسیله دانش آموزان استفاده شوند ، ورژن برداری اساسی ارائه فرمت خاص و مشخصات فنی پایین؟ چه کسی به دانش آموزان می آموزد که مطمئن شوند می دانند به چه رخ از این محتوا / راهنما حداکثر به کار گیری را ببرند تا از حیث محتوا و هزینه بهترین عاقبت های را داشته باشند؟ نظرات دانش آموزان در گزینه استعمال از آن در درس دادن جکسون (1997) در سرانجام گذار به پاورپوینت ، “افزایش قابل توجه رضایت علم آموزان” را در زمان های سیاست مقایسه ای تعریف‌و‌تمجید کرد. مفاهیم به فعالیت گیری از پاورپوینت منتشر شده است. از نگرش دانشجویان پس از انجام مطالعات گروهی متمرکز داخلی در آیتم قیمت پاورپوینت دارای پاداش زیست شناسی دانش جو در 2 سال گذشته ، به همین سرنوشت رسیدم که جواب های پایین روشن است: باور و یقین بر همین می باشد که ساختار سخنرانی ها به جهت علم آموزان بهبود یافته و واضح خیس میباشد وضوح کلی ارائه به طور قابل توجهی بهبود یافت ، هر چندین شفافیت تماما سربار قابل قبول بود. در دسترس بودن پرونده ها قبل از سخنرانی ها فرصتی را برای مهیا سازی فراهم کرد که بخش اعظمی از دانشجویان از آن استقبال کردند البته دیگران نادیده گرفتند. وقتی که پرونده ها شامل تمام مطالب سخنرانی به طور مفصل بودند ، این قابلیت وجود داشت که بسیاری از دانشجویان فارغ از چاره نباشند در سخنرانی ها کمپانی کنند یا این که این که علم آموزان در طول سخنرانی منفعل باشند. توافق شد که یک راهکار بهینه برای ارائه عنا وین و تیتر ها فرعی با نمودار واجب است ، براین اساس اظهار حیث فعال در آیتم عنا وین ساختاری مشترک را تشویق می کند. پاورپوینت سخنرانان را تسریع کرد ، غالباً تا حدی که مضر بودند و پیگیری آن ها شکیبایی فرسا بود. توانایی و قدرت به عمل گیری از پاورپوینت به جهت حمایت از یادگیری نیز تحت تأثیر بضاعت و توان های فنی کارکنان و نیز علم آموزان میباشد ، بدین ترتیب یادگیری روش به کار گیری از آن به جهت بروشورها ، یادداشت برداری ، چاپ و غیره. در صورتی که از روش ارائه اول استعمال شود اضطراری است. انتقال هزینه چاپ بروشور به علم آموز به احتمال دوچندان مشکلاتی را در پی خواهد داشت ، هر چند اصلی آموزش مطلوب و به کار گیری از فولدر های پروفایل و … همین دستور به میزان قابل توجهی کمتر می یابد. به جهت نمایش علم آموزان از پاورپوینت به کارگیری فرمایید در درحال حاضر حاضر بسیاری از ماژول ها دانش آموزان را ملزم به ارائه محتوا به عنوان گزیده از یک عصر می نمایند و این معمولا باعث به به کار گیری از ارائه های پاورپوینت می شود. آن ها اکثر وقت ها فارغ از آموزش مناسب از دانش آموزان خواسته می شوند و Prescott & Oduyemi (2003) هشدار می دهند که کارایی دانش آموزان به جهت چنین ارائه هایی ممکن هست بیش از حد باشد. به کار گیری از ارائه های پاورپوینت توسط علم آموزان فارغ از شک وتردید فرصتی را به جهت بسط مهارتهای قابل انتقال آماده می کند ، اما به کارگیری از آن در همین حوزه هنوز در بخش اعظمی از شرکت های در اکنون بسط است. استراتژی های بسط تماما روشن میباشند و هنگامی از آنان به طور مختصر به کار گیری می شود ، بایستی یک عنصر تحلیل همتایان در حیث گرفته شود. پاورپوینت یک برنامه ارائه شده به وسیله مایکروسافت است. این نرم افزار به یار Microsoft Word و Excel در گروه اداری استاندارد گنجانده شده است. همین قابل انعطاف افزار به اعضاوجوارح اجازه می دهد تا همه چیز را از سناریو اسلاید با تا ارائه های پیچیده ایجاد کنند. پاورپوینت اغلب به جهت ساخت ارائه های تجاری استفاده می شود ، البته می تواند به جهت اهداف آموزشی یا غیر رسمی هم استعمال شود. ارائه ها شامل اسلایدهایی می باشد که می تواند شامل نوشته ، تصاویر و بقیه رسانه ها مانند کلیپ های صوتی و فیلم باشد. جلوه های صوتی و انتقال متحرک هم می تواند به جهت جذابیت عمده ارائه ارائه شود. استعمال بیش از حد از جلوه های صوتی و انتقال بخش اعظم منجر تحریک مخاطب شما می شود تا جلب اعتنا آنها. (بله ، تمامی ما صدای جیر جیر اتومبیل را به مقدار به ترازو به جهت یک عمر شنیده ایم.) عمده ارائه های پاورپوینت از قالبی که شامل رنگ یا این که تصویر پس زمینه ، فونت استاندارد و تعیین یکسری طرح اسلاید میباشد ، ایجاد می شود. تغییرات در قالب را می قدرت در “اسلاید اصلی” ذخیره کرد ، که مورد قضیه اهمیت اسلاید مورد به کار گیری در ارائه را ذخیره می کند. زمانی که تغییراتی در اسلاید حیاتی ایجاد می شود ، نظیر گزینش تصویر پس راستا جدید ، تغییرات در کلیه اسلایدهای دیگر پخش می شود. این ظواهر یکسان را در در دربین تمام اسلایدهای ارائه نگهداری می کند. دوران ارائه یک پاورپوینت ، مجری ممکن می باشد اسلاید ها را در فواصل از پیش تعیین شده تغییر‌و تحول دهد یا کنترل دستی جریان را تعیین کند. همین عمل را می قدرت حساس موس ، برگه دکمه یا همین که در دست گرفتن از رویه و نحوه دور انجام داد. جریان بارگذاری را می اقتدار اهمیت بارگذاری تمام اسلایدها یا یک گلوله در یک زمانه سفارشی کرد. به تیتر مثال ، درصورتیکه مجری تعدادی نقطه در کاغذ داشته باشد ، ممکن هست زمان کلیک بر روی موس ، نقاط جداگانه ای داشته باشد. این فرمان باعث تعامل بخش اعظم اهمیت مخاطب می شود و تمرکز بیشتری بر بر روی هر نکته می گذارد. How to get Microsoft PowerPoint for Free ارائه پاورپوینت را می توان مهم به کارگیری از Microsoft PowerPoint تولید و بازدید کرد. همینطور می اقتدار آن ها را اهمیت Apple Keynote ، برنامه ارائه اپل به جهت پلت فرم مکینتاش ، وارد و صادر کرد. از آنجا که اکثر مردمان ترجیح می دهند ارائه ها را بر بر بر روی لپ تاپ بازدید نکنند ، ارائه های پاورپوینت بیشتر زمان ها حساس به کارگیری از پروژکتور سناریو دیتا می شوند. به این ترتیب ، درصورتیکه در درحال حاضر مهیا سازی ارائه پاورپوینت به جهت اتاقی پر از اشخاص می باشید ، تنها مطمئن شوید که آداپتور ویدئویی مطلوب دارید. منابع :

0. http://webdars.net/پاورپوینت-آزمایشگاه-علوم-پایه-یازدهم/

1. http://webdars.net/پاورپوینت-آمادگی-دفاعی-پایه-دهم/

2. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دهم-کل-کتاب/

3. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دوازدهم-کل-درو/

4. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دوازدهم-2/

5. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دوازدهم/

6. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-دوا/

7. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-دوم/

8. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-ششم/

9. http://webdars.net/پاورپوینت-فارسی-یازدهم-درس-هجدهم/

10. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-سوم/

11. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-7/

12. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-پنج/

13. http://webdars.net/پاورپوینت-انسان-و-محیط-زیست-پایه-یازده/

14. http://webdars.net/پاورپوینت-تاریخ-پایه-دهم-انسانی/

15. http://webdars.net/پاورپوینت-تفکر-و-سواد-رسانه-ای-پایه-دهم/

16. http://webdars.net/پاورپوینت-جامعه-شناسی-دهم/

17. http://webdars.net/پاورپوینت-جامعه-شناسی-دوازدهم-انسانی/

18. http://webdars.net/پاورپوینت-جغرافی-دوازدهم-انسانی/

19. http://webdars.net/پاورپوینت-جغرافیا-پایۀ-دهم/

20. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-ادبیات-فارسی-یازدهم/

21. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-فارسی-یازدهم/

22. http://webdars.net/ppt-enviroment-lesson-1/

23. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-1-زبان-انگلیسی-دهم/

24. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-1-زبان-انگلیسی-دوازدهم/

25. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-زبان-انگلیسی-یازدهم/

26. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-عربی-دهم/

27. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-عربی-دوازدهم/

28. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-عربی-زبان-قرآن-دوازد/

29. http://webdars.net/lesson-1-arabic-11/

30. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-اول-عربی-یازدهم-انسانی/

31. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دهم-دین-زندگی-دهم/

32. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-2-زبان-دهم/

33. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-زبان-انگلیسی-دوازده/

34. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-زبان-یازدهم/

35. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-عربی-دهم/

36. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-عربی-دوازدهم-مشترک/

37. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-عربی-دوازدهم/

38. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-عربی-زبان-یازدهم/

39. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-دوم-عربی-پایه-یازدهم-انس/

40. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-سوم-زبان-انگلیسی-دهم/

41. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-سوم-زبان-دوازدهم/

42. http://webdars.net/powerpoint-lesson-3/

43. http://webdars.net/پاورپینت-درس-سوم-عربی-پایه-دهم/

44. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-سوم-عربی-دوازدهم/

45. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-سوم-عربی-یازدهم/

46. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-سوم-عربی-یازدهم-انسانی/

47. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-6-عربی-دهم/

48. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-ششم-عربی-دهم-2/

49. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-6-عربی-یازدهم/

50. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-هشتم-دین-زندگی-یازدهم/

51. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-هفتم-عربی-دهم/

52. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-هفتم-عربی-یازدهم-انسانی/

53. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-5-عربی-دهم/

54. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-5-عربی-یازدهم/

55. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-پنجم-و-ششم-عربی-یازدهم/

56. http://webdars.net/پاورپوینت-زبان-انگلیسی-دهم-درس-چهارم/

57. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-چهارم-عربی-یازدهم-2/

58. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-چهارم-عربی-یازدهم/

59. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-چهارم-و-پنجم-عربی-دهم/

60. http://webdars.net/پاورپوینت-درس-یازدهم-ادبیات-یازدهم/

61. http://webdars.net/پاورپوینت-دین-و-زندگی-دهم-درس-اول-تا-هفت/

62. http://webdars.net/پاورپوینت-دین-و-زندگی-پایه-یازدهم-درس-ا/

63. http://webdars.net/پاورپوینت-دین-و-زندگی-یازدهم/

64. http://webdars.net/پاورپوینت-دین-و-زندگی-یازدهم-درس-دهم-و-ی/

65. http://webdars.net/پاورپوینت-ریاضی-دوازدهم-تجربی/

66. http://webdars.net/پاورپوینت-زبان-انگلیسی-نهم-برای-تمام-د/

67. http://webdars.net/پاورپوینت-زبان-انگلیسی-هشتم-برای/

68. http://webdars.net/پاورپوینت-زبان-انگلیسی-هفتم/

69. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دهم-تمام-فصل-ها/

70. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم/

71. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-دوم/

72. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-3-4/

73. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-ششم-زیست-شناسی-دوازدهم/

74. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-هشتم-زیست-شناسی-دوازدهم/

75. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-هفتم-زیست-شناسی-دوازدهم/

76. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-پنجم/

77. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-اول/

78. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-یازدهم-تمام-دروس/

79. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-9-زیست-یازدهم/

80. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-یازدهم-فصل-هفتم/

81. http://webdars.net/powerpoint-elementary-biology-seventh-part/

82. http://webdars.net/پاورپوینت-عربی-دهم-رشته-انسانی/

83. http://webdars.net/پاورپوینت-علوم-تجربی-نهم-تمام-فصل-ها/

84. http://webdars.net/پاورپوینت-علوم-فنون-دوازدهم/

85. http://webdars.net/پاورپوینت-علوم-و-فنون-پایه-دهم-انسانی/

86. http://webdars.net/پاورپوینت-علوم-و-فنون-پایه-یازدهم-انسا/

87. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-جامعه-شناسی-یازدهم/

88. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-حسابان-پایه-دوازدهم/

89. http://webdars.net/پاور