لوله فلکسیبل – پترو صنعت آنارام

قطرهای قابل ساخت در لوله فلکسیبل صداگیری آلومینیومی بینِ ۵ تا ۴۵ سانتیمتر متغیر می باشد(قطرها شاملِ ارقامِ ۵-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰ و ۴۵ سانتیمتر می باشد). سایز لولههای فلکسیبل از 4 اینچ تا 20 اینچ متغیر بوده و ارتفاع شاخههای آن 6 متر و 10 متر است. از همین لولهها به جهت گرمایش و سرمایش و تهویه محفظه به کارگیری میشود. از این لولهها در تجهیزاتی مانند جارو برقی هم استعمال میشود. شرکت نسیم سهند نوین این افتخار را داراست که از به عبارتی ابتدا آغاز به تولید و پخش لوله های فلکسیبل هوا با بهترین کیفیت و بها در کشور‌ایران کرد. این لولهها ضد سایش میباشند و از ذیل مجموعههای لولههای مکنده لوله شبکه فلکسیبل تهران هوا قرار دارد. سطح داخلی این لولهها صاف میباشد و هنگام مکش مانعی وجود ندارد. عایق نبودن لولههای گالوانیزه و لولههای تهویه مطبوع آن‌گاه از کارگزاشتن کاری خیلی طاقت فرسا و پر هزینه میباشد و به دوران زیادی نیاز دارد، ولی حساس ساخت لولههای خرطومی عایقدار همین کار حین تولید لوله خرطومی و توسط دستگاهها به انجام میرسد، بدین ترتیب ایراداتی که در لولههای گالوانیزه وجود دارد را این گونه لولهها دیگر ندارند. رنگ روشن آن منجر شده می باشد در شکل پیدایش انسداد و گرفتگی لوله عملیات رفع و تعمیر به سادگی و به سرعت انجام شود. اصلی وجود فنر استخوانی به سادگی می توان حمل و نقل و نصب و راه و روش اندازی نمود. از همین لوله در شاخههای 6 متری وجود دارااست و در سایزها و قطرها متفاوت 4، 6، 8، 10، 12 تهیه و تولید میشود. این لوله خرطومی حیاتی رنگ روشن است و مقاومت فوق العادهای در برعلیه سرما، گرما دارد. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از لوله فلکسیبل ظاهر ، شما ممکن است می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.