قیمت کامپوزیت دندان در سال 1400 ( تخفیف ویژه )

در این روش دندانپزشک با استفاده از مواد همرنگ و ونیر کامپوزیت شروع به ترمیم دندان ها می کند. در کامپوزیت دندانی نیز هزینه ترمیم به همین ترتیب می تواند کاهش و یا افزایش بیابد. همان طور که می دانید رنگ دندان کامپوزیت شده یکی از مقوله های مهم و پیچیده ای هست که باید هم دندان پزشک زیبایی و هم بیمار در انتخاب آن پیش از نصب کامپوزیت دقت کافی داشته باشند.

یکی از روش های موثر در بهبود اصلاح طرح لبخند کامپوزیت ونیر می باشد که افراد بسیاری برای انجام آن به کلینیک های دندانپزشکی زیبایی مراجعه می کنند. لازم به ذکر است که کامپوزیت دندان از لحاظ کیفیت مانند مواد دیگر دارای بهترین و بدترین نوع میباشد. لازم به ذکر است که کلینیک محتشم طرف قرارداد با سازمان ها و بیمه های مختلف کامپوزیت دندان های فاصله دار می باشد. جرمگیری مرتب و منظم با فواصل زمانی چهارماهه باید توسط دندانپزشک انجام شود.

زمانی که در مورد ونیرهای کامپوزیتی صحبت میشد، اقداماتی کمی برای آمادهسازی باید روی دندانهای طبیعی انجام شود بدان معنا که نیازی به ایجاد تغییرات دائمی به آن گستردگی که برای مواد کامپوزیتی انجام میشود و دیگر نمیتوان آنها را برداشت یا جابجا کرد نیست. این ونیرها نسبت به لکهها و ترک خوردن بسیار مقاوم هستند که به دلیل مقاومت مواد آنها و لعابی است که پس از درمان به آنها میدهند؛ به عبارت دیگر، ونیرهای پورسیلینی متخلخلتر بوده و بنابراین بیشتر مستعد لکهدار شدن هستند بدان معنی که شما باید رژیم غذایی خود را تغییر دهید و از خوردن غذاهایی که باعث ایجاد لکه روی آنها میشوند خودداری کنید.

نباید روی ونیرها پلاک جمع شود تا دوام آنها افزایش یافته و همچنین دندانها و بافتهای نگهدارنده آنها سالم بمانند. ونیرهای کامپوزیتی همچنین باید پرداخت شوند تا ظاهر آنها شبیه به دندانهای طبیعی شود و حتی پس از آن نیز کاملاً قابل مقایسه است. فرایند قرار دادن ونیرهای کامپوزیتی کم تهاجمیتر بوده و به میزان قابل توجهی سریعتر از فرایندهای نصب ونیرهای پورسیلینی انجام میشوند. شما میتوانید طول دوره درمان را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. با این که ونیرهای کامپوزیتی محاسن زیادی دارند، در یک حوزه قابل رقابت با ونیرهای پورسیلینی نیستند: دوام.