قیمت پلنیوم باکس – مؤسسه فنی شاهرخی

اما مهم انجام این عمل، جریان هوا در واحدهای ساختمان به دست کم رسیده و افراد مبتلا مشکلاتی خواهند عکس پلنیوم باکس شد. پلانیوم باکس در بخش پایانی سیستم هوارسانی ساختمان بوده و وظیفه پخش جریان هوا بهشکل مطبوع، آرام و یکنواخت را دارد. بطور نمونه در یک اتاق تمیز حیاتی کلاس بندی 100.000 می توان از پلنیوم باکس کلیدی دریچه شمسی یا این که گردابی استفاده کرد زیرا در همین کلاس از تمیزی یکنواخت بودن هوا در محدوده خاصی از سرعت از مهم چندانی برخوردار نیست. معماران ساختمانی به جهت از بین بردن این مشکل از پلنیوم باکس یا این که جعبه توزیع هوا که وظیفه پخش یکنواخت و مناسب در انتهای نتورک هوارسانی را برعهده دارد، به کارگیری خواهند کرد. به منظور هوادهی یکنواخت به دریچه های دارای طول بلند مانند روزنه های خطی و اسلات مهم کاربرد دکوراتیو از پلنیوم باکس استفاده می شود. تعداد و بعد ها طوقه ورودی هوا نیز اصلی توجه به حجم هوای عبوری از پلنیوم و طراحی هوادهی دریچه های خطی طراحی می شوند. ۵- هوادهی یکنواخت در روزنه های خطی. پلنیوم باکس وظیفه انتقال جریان هوا به رخ منظم و یکنواخت در سیستم هوارسانی را داشته و در رنگ، طرح و انواع مختلف جهت زیباسازی دکوراسیون فضای داخلی قابل ساخت است. یکی از مهمترین امکانات همین فرآورده ساخت هوادهی به شکل به طور کامل یکنواخت است که حتی در روزنه های طولی اصلی طول های بلند هم عملکرد فوق العاده ای دارد. حذف پنجرهها بنا به عارضه ها ارتقاء امنیت و زیباسازی رخ داده است. از پلانیوم باکس در جهت افزایش میزان مرغوب بودن جریان هوا باید در حد فاصل 80 الی 120 سانتی-متری یک دریچه هوا داشته باشد. پلانیوم باکس حیاتی ساختار مختص خود موجب گردش جریان هوا بهصورت مطبوع شده و در رخ خوش-سلیقگی معمار امکان ارتقا هارمونی و زیبایی به ساختمان را خواهد داشت. عایق الاستومری بهکار رفته در این بخش داخلی و خارجی بدنه پلانیوم باکس از افت فشار، نشت هوا، تبادل دما محفظه باطن با بیرون ساختمان و پخش صدا دوری خواهد نمود. ☆ به ادله عایق بودن از تجمع رطوبت در پلنیوم جلوگیری می کند. ☆ به برهان سبکتر بودن نیاز به ساپورت کمتری به جهت کارگزاری داشته و ۲۵% سریع تر از گالوانیزه کارگزاشتن می شود. کالا آلیاژ بهکار رفته در ساخت جعبه توزیع هوا از مدل ورق گالوانیزه یا آلومینیوم بوده و در دو وضعیت یار حساس دریچه هوا یا دارای پنل کارگزاشتن اشکال دریچه هوا قابل ایجاد است. چنانچه شما هر گونه سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طریق استفاده از کاتالوگ پلنیوم باکس دارید، می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.