قیمت و خرید جی پی اس خودرو و ردیاب شخصی دست دوم و نو

رئیس – آقای کشاورز صدر وقت شما تمام شده. بطورکلی چنانچه وقت کافی برای حضور دائمی در کنار فرزند خود که دارای بیماری خاصی است را ندارید میتوانید از ردیاب شخصی استفاده کنید. تبصره – ماشین الات تولیدی موجود در گمرک و همچنین ماشین الاتی که از اغاز سال ۱۳۲۹ از گمرک خارج شدهاست مشمول همان عوارض یا معافیتهائی خواهد بود که در ضمن اصلاح تعرفه جدید گمرکی منظور خواهد گردید، دستگاه جی پی اس شخصی تیمورتاش.

رئیس – آقای وزیر دارائی باین صورت موافقت کردند، ماشینآلات تولیدی که از اغاز سال ۱۳۲۹ وارد گمرکات ایران شدهاند مشمول همان عوارض و مالیاتی خواهند بود که در ضمن اصلاح تعرفه جدید گمرکی منظور خواهد کرد. رئیس – ائین نامه گفتنهاست باز هم بید رای گرفته شود اگر اینطور نمیخواهید ائین نامه را اصلاح بکنید بنده چه بکنم، آقایان که موافقند با پیشنهاد آقایان تیمورتاش و اردلان با اصلاحی که آقای وزیر دارائی کردند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزو لایحه میشود پیشنهاد دیگر قرائت میشود. اگر غیر از این است و آقایان میخواهند در اطرافش بحث کنند این درست نیست.

این خصوصیت واقعیت دارد که اکثر سالمندان از بیماری آلزایم و زوال عقل رنج می برند. ریاست مجلس شورای ملی – پیشنهاد میکنم که دولت فقط میتواند نسبت به اجناس غیر لازم و تجملی تعرفه گمرکی را اضافه کند و نسبت باجناس لازم و تجملی تعرفه گمرکی را اضافه کند و نسبت باجناس لازم و غیر تجملی حق اضافه نمودن نرخ تعرفه گمرکی ندارد. وزیر دارائی – البته اساس نظر دولت بر این است که اشیاء مولد از گمرکات معاف شوند و یا گمرک انا کم بشود و اشیاء مورد احتیاج عامه گران نشود ولی نظر بهمین معافیت هائی که در نظر میگیریم در مقابل چون درامد دولت هم یک امر اساسی است بنده نمیتوانم قول بدهم که نسبت باشاء مورد لزوم دیگر هیچ اضافه نخواهد شد منتهای سعی بعمل خواهد امد که باجناس دیگر اضافه نشود و اگر اضافه میشود باجناس تجملی اضافه شود.

نبوی – جای شک نیست که تعرفه گمرکی در اوضاع اقتصاد کشور تاثیر مهم دارد اگر گفته شود که یک قسمت از وضع بد مردم مربوط به تعرفه گمرکی است شاید مبالغه نباشد وضع گمرکی فعلی طوری است که اجناس داخلی صادر نمیشود و عدم صدور اجناس داخلی موجب بدبختی کشاورزان شده جناب آقای وزیر دارائی هم تصدیق فرمودند بنده پیشنهاد کردم که منظور دولت از تجدید تعرفه گمرکی این باشد که صادرات راتشویق بکند و مواد غیر ضروری را مانع از وردوش بکشور بشود با اطمینانی که آقای وزیر دارائی در اینجا دادند و فرمودند بنده میتوانم این پیشنهاد را پس بگیرم چون منظورم تامین شدهاست.