عمل کوچک کردن سینه مردان یا ژنیکوماستی – مجموعه تخصصی پزشکی رخ آرا

علاوه بر تغییرات تن در ارتفاع دوران بلوغ و بالا رفتن سن، عامل ها دیگری می توانند در پیدایش ژنیکوماستی دخیل باشند. اگر ژنیکوماستی در بازه بلوغ ظواهر شود، به مرور از بین می رود که نسبتاً شش ماه تا سه سال طول خواهد کشید. برای مثال در صورتی که همین عارضه در مدت زمان بلوغ واقعه بیفتد طبق معمول فارغ از نیاز به معالجه خاصی کاسه سه سال درمان می شود. هنگامی که پسران به بلوغ می رسند و تغییر و تحول قابل توجهی در عمل هورمونی در بدن بازدید می شود، ممکن است ژنیکوماستی ظاهر شود. اگر مصرف داروی خاصی سبب ساز به بزرگی سینه در مردان شود، حیاتی انقطاع مصرف داروها و یا جایگزین کردن داروها می اقتدار به معالجه این عارضه و یا کاهش سایز سینه ها پرداخت. جایگزینی تستوسترون – همین شیوه درمانی در مردان مسن اساسی سطح تستوسترون ذیل اثر گذار واقع می شود اما در مردانی که تراز تستوسترون طبیعی دارند تاثیری ندارد. در بیشتر موارد، این اختلال فارغ از نیاز به اقدامات درمانی خاص، بهبود می یابد. ژنیکوماستی معمولا به هیچ درمانی نیاز ندارد و خویش به خود از در بین می رود. معمولا ژنیکوماستی کاسه شش ماه به خودی خود از در بین می رود و درمان می شود. ممکن است بافت چربی که در سینه وجود داراست از دربین برود. درجه ۱: در همین موقعیت در نوک پستان، بافت به رخ نقطه ای تجمع می نماید. به طور معمول از حیث حالت نوک پستان متقارن است و ممکن می باشد شرایط لاستیکی یا این که سفتی داشته باشد. چرا که سرطان سینه به برهان عوامل ژنتیکی، شرایط جغرافیایی، کارداران محیطی، کار نمودن کلیدی مواد شیمیایی، بیماری هایی سندرومی و بیماری های کبدی اتفاق می افتد. در تحقیقاتی که در دانشگاه کنکورد و دانشگاه مانیتوبا حساس عنوان Men and Masculinities صورت گرفت، مشخص و معلوم شد مردان جوانی که مبتلا ژنیکوماستی هستند، به ویژه در ارتباط اصلی زنان در آیتم بدن خویش هراس و اضطراب زیادی را تجربه میکنند.بزرگی سینه در مردان به علت وجود بافت سینه زیاد در تحت و اطراف نوک سینه ( هاله قهوه ای نوک سینه یا آرئول) اتفاق میافتد. احتمال دارد اسم این بیماری آنقدر برایتان نا آشنا باشد که ندانید در صورت مواجه خویش و یا عزیزانتان مهم همین عارضه باید نزد چه دکتر معالج اهمیت چه تخصصی بروید. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات زیاد اکثر در آیتم عمل ژنیکوماستی در بیمارستان سایر الله لطفا به بازدید از وب تارنما ما.