علائم خرابی پیستون خودرو

تاج پیستون ماشین : که به عبارتی قسمت بالایی پیستون بوده و صورت آن اثر گذاری بسزایی بر طریق احتراق سوخت دارد در صورتی طراحی صحیح آن، باعث اختلاط بهتر سوخت و هوا شده و قدرت بهینه را ایجاد مینماید. ولی افزایش ضخامت کف پیستون سبب ساز ارتقاء وزن آن می شود . 1- کاهش مرحله تماس بین پیستون و جداره سیلندر تا دستکم ممکن : ارتقا مرحله تماس به معنای ارتقاء اصطکاک بوده و آسیب های جدی را به دنبال خواهد داشت ؛ شایان ذکر می باشد که حلقه ها احتمالا آنگاه از مدتی ساییده شده و این فرمان نیز می تواند منجر به ارتقا اصطکاک گردد . رینگهای حجمی در شیارهای نزدیک به تراز فوقانی پیستون و بالاتر از رینگهای روغنی قرار دیتا میشوند. حلقه ها در یک نقطه بریدگی دارا هستند در نتیجه می توان آن ها را برای کارگزاشتن بر روی پیستون گشوده کرده و سپس در زمان قرار دادن پیستون در سیلندر آن ها را توده کرد. توان انتقال حرارت در این قطعه دوچندان مهم است، چرا که ممکن است بالا رفتن دمای آن زیر تاثیر دمای فضای احتراق سبب ساز به چسبیدنش به دیواره سیلندر و خلل در کارایی موتور شود. 2- درز بندی محیط احتراق و جلوگیری از نشت گاز از اطراف پیستون : نشت گاز از اطراف پیستون می تواند در کار موتور خلل ساخت نماید که حلقه ها وظیفه آب بندی و دوری از همین آیتم را بر عهده دارا هستند . ولی این شکاف به پیستون اجازه نمی دهد تا گاز یا مایع را در بالای پیستون طرح جدید پیستون فشرده کند. البته صورت آنها بسته به گونه موتور، مدل سوخت، سیلندرها، سرسیلندر و… باانتخاب صحیح و صحیح اثاثیه یدکی و پیستون اتومبیل مانع از آسیب وصال به پیستون هورنت پراید خودروی خود شوید. فروش اسباب و اثاث یدکی موتور دیزلی هرور پاژنکلیه لوازم موتوری هرور پاژن فرآورده شرکت تروتمیز اتومبیل ( فقط موتور دیزل ) موجود است. این چالش نیز ممکن می باشد به دلایل پایین تولید شود. سوخت دربین دو پیستون مشتعل می‌گردد و در سرانجام حرکت پیستونها داخل سیلندر خویش هر دو میل لنگ را به چرخش وا میدارد. موتور OPE مجهز به دو میل لنگ هست که بوسیله چرخ دنده، تسمه و دو پیستون درون هر سیلندر که به شکل مخالف یکدیگر قرار دارا‌هستند به حرکت در میآیند. به جای یک میلنگ که به وسیله پیستون های رفت و برگشتی باطن هر سیلندر به حرکت در میآید. سایز پیستون به مدل ای در حیث گرفته شده تا کمترین مقدار لقی در گژن پین و همینطور در بوش (ویا سیلندر) را داشته باشد. در همین صورت می توانیم شاهد 5000 به دور بر دقیقه باشیم و این یعنی شتاب به شدت بالا . در واقع این سیستم به رخ پمپ کار نمیکند تا هوا را به موتور وارد و خارج کند. در حالی که پیستون ممکن هست به دلایل زیادی ذوب شده و اهمیت سیلندر مبتلا سایش و یا این که چسبندگی شود. هزینه ایجاد آن نیز ارزانتر است و قطعات سادهتری دارد و دیگر خبری از سر سیلندر و میل سوپاپ در آن نیست. حلقه کمپرسی اول: همین حلقه بالاترین حلقه می باشد که وظیفه پرهیز از نشت سوخت هوای متراکم شده یا محترق شده به داخل گوشه و کنار کارتل و خنک کاری سر پیستون را دارا می باشد. مهم حذف سر سیلندر فضای بیشتری ساخت می‌گردد و گرمای کمتری از محیط موتور به خارج بیرون میشود. مانند: ریختهگری ناصحیح پیستون، خنک کردن کاهش از مقدار اضطراری بوسیله روغن موجود در فضای کارتر و سیستم خنک کننده و همینطور تهیه و تنظیم فقدان فشار وارده به پیستون که می تواند از تهیه نبودن مقدار تزریق و یا این که زمانبندی احتراق نشات بگیرد سبب به سوراخ خوردگی پیستون میشود. در سال ۱۸۹۲ دکتر رودلف دیزل آلمانی حق امتیاز موتور طراحی شدهای را به تصویب رساند که در آن اشتعال ماده سوختنی، فورا پس از تزریق سوخت به داخل سیلندر انجام میگرفت. همین رینگ روغن مازاد را از جداره سیلندر پاک کرده و آن را به کارتر برمیگرداند. شکستگی کناره (دامنه ) پیستون بدین علت هست که لقی ( رخنه ) دربین پیستون و سیلندر زیادتر از حد معمول می باشد و سبب می شود که صدای تلق تلق پیستون در داخل سیلندر شنیده شود و باعث به وجود وارد شدن تنش و و ترک و در غایت شکستگی سیلندر می گردد. قطر حلقه پیستون ماشین اندکی از قطر سیلندر اکثر هست و به علت داشتن خاصیت فنری قابل انطباق اصلی استوانه سیلندر هستند. همین قطعه استوانه ای حرکت های رفت و برگشتی رو به بالا و پایین دارد که در هنگام بالا رفتن منجر به متراکم شدن سوخت می گردد و پس از احتراق و انفجار ، به سمت پایین حرکت می نماید . اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط اصلی کجا و طرز به کار گیری از piston cr125 دارید، می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.