سدیم هیدروکسید چیست؟

سدیم کلراید از نحوه تبخیر آب دریا به وسیله انرژی خورشیدی هم ایجاد می شود که به آن نمک شمسی می گویند. به طور طبیعی، غلظت سود سوزآور باید متناسب اصلی غلظت مناسب به جهت پروسه و نوع روغن و کیفیت آن رقیق شود. یک واکنش قدیمی به جهت ساخت سدیم هیدروکسید وجود دارد که در آن کلسیم هیدروکسید، در واکنش مهم سدیم کربنات به کلسیم کربنات و سدیم هیدروکسید تبدیل میشود. هیدروکسید سدیم دوچندان مضاعف در آب حساس اتانول و متانول فراوان محلول هست و یک ترکیب عالی برای ادغام کردن حیاتی همین مایعات است. این ماده محلول در آب هست و به راحتی رطوبت و دی اکسید کربن را از هوا جذب می کند. همین سطح چربی ها را به اسیدهای چرب نپخته و گلیسیرین قطع می کند. سود سوز آور پودی ( سود پرک پودری ) : همین ماده بصورت پودر یا این که دانههای مضاعف ریز سفید رنگ دیده می شود . در طی همین واکنش گازهیدروژن نیز آزاد میشود. در ادامه نگاهی به طرز عملکرد همین ماده در هر صنعت خواهیم داشت. کاربرد این ماده در صنعت صابون سازی به روش این میباشد که در آغاز روغن ها و چربی ها اساسی به کار گیری از بخار فشار بالا هیدرولیز می شوند. در همین واکنش از طرز الکترولیز محلول آبی کلرید سدیم، گاز کلر و هیدروکسید سدیم و هیدروژن تولید می شود. از هیدروکسید سدیم در بسیاری از صنعت های استفاده می شود. دستورالعملی از ایجاد سدیم هیدروکسید بوسیله دانشمند مسلمان قرن ۱۳ میلادی “المختاره” در کتاب “فی فنون من السنه” یافت شدهاست که بوسیله “المظفر یوسف ابن قدمت ابن علی ابن رسول” فرمان روا یمن گردآوری شدهاست. هیدروکسید سدیم در مقایسه حیاتی هیدروکسید پتاسیم صابون های دارای قوام بالاتری را ایجاد می کند. فلاسک ها و راکتورهای شیمیایی حیاتی روکش شیشه ای در رخ قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هیدروکسید سدیم گرم تخریب می شود. اثرات احتمالی قرار گرفتن در معرض هیدروکسید سدیم چیست؟ هیدروکسید سدیم به صورت صنعتی با استفاده از مراحل الکترولیتی کلرالکالی سدیم کلراید ساخت می شود. در رخ بلعیده شدن، سدیم هیدروکسید می تواند فراوان خطر آفرین باشد و منجر تحریک سیستم تنفسی شود. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت هیدروکسید سدیم سود سوزآور وب سایت خویش باشید.