سامانه املاک و اسکان به آدرس Www

فارس: بخش از بدنه کارشناسی مرزو بوم معتقد است، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان به معنای تولید بستری به منظور دریافت برخط دیتاها نفوس و مسکن به حساب میآید و عملا دیگر نیازی به انجام سرشماری نفوس مسکن در ارتفاع دوره 5 ساله نیست. عبداللهی: یکی از ظرفیت مهم دیگری که حیاتی راهاندازی همین سامانه تولید میشود، آن هست که کلاهبرداری و قابلیت و امکان فروش یک ملک بهصورت همزمان به یکسری نفر که پروندههای بالایی را در قوه قضاییه به خود اختصاص داده تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت؛ زیرا همین سامانه قابلیت و امکان بلوکه کردن کد پستی ملک فروخته شده را در هنگام معامله دارد و در عاقبت امکان فروش به طور همزمان یک ملک به تعدادی نفر را به راحتی منتفی میشود. به گزارش مشرق، حسن بابایی در گرد‌همایی مشترک سازمان تصویب اوراق و املاک مملکت و خزانه داری تمام سرزمین که حساس موضوع تبدیل اسناد دفترچهای و تک برگ معمولی به اوراق تک برگ مدنی برگزار شد اظهار کرد: متعاقب تفاهم نامهی همکاری مشترک که دربین سازمان ثبت سندها و املاک میهن و خزانه داری کل مرز و بوم در دی ماه سال ۹۸ در راستای مراقبت املاک مدنی و بیت المال که از ضروریات مسلم و تاکیدات رسمی هست و در اجرای مواد ۳، ۹و۱۱ قانون حدنگار و مواد ۱۱۳، ۱۱۴و ۱۲۳ قانون محاسبات کلی میهن بحث صدور اسناد تک برگی در امر عمل قرار گرفت. محبوبترین بنگاههای مشاور املاک شهر تهران در محلههای تهرانسر شرقی، اباذر، دزاشیب، پونک جنوبی، روشن بختی آباد مشاور املاک اندیشه شهرک صدف واقع شده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که آذر امسال منتشر شد هم از نقش بنگاههای مشاوره املاک بر تأثیرگذاری بر ارزش مسکن پرده برمیدارد. از سوی دیگر، سیاست نظام بانکی به مراد حمایت از حوزه مسکن نیز می تواند در چهارپوب داده ها رسیده از سامانه ملی املاک و اسکان تدوین و اجرایی شود. فارس: یک عدد از بزرگترین معضلات فعلی بازار مسکن، مسئله کلاهبرداریهای همین راستا است، هر از چندگاهی میشنویم که فلان فرد یک واجد مسکونی را به یک‌سری شخص دیگر به طور به طور همزمان فروخته یا این که فلان بانکی نسبت به مالکیت تعداد زیادی مسکن در یک ناحیه مبادرت کرده و بازار را شوریده کرده است، آیا سامانه ملی املاک و اسکان پتانسیل کمتر چنین مواردی را دارد؟ عبداللهی: دقیقا این طور است، علاوه بر موردها ذکر شده سامانه ملی املاک و اسکان سرزمین میتواند در کنار سایر بانکهای اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیبپذیر، بهویژه در راستا مسکن عملکرد داشته باشد، چرا که اطلاعات تمام محل سکونت، ویژگیهای آن و گونه مالکیت را مشخص میکند. پاسخ: به قسمت املاک پایین مالکیت رفته، بر روی مورد افزودن ملک کلیک کرده و مشخصات آن را تصویب نمایید. پاسخ: در نصیب املاک زیر مالکیت، مورد افزودن ملک کلیک کرده و مشخصات آن را ثبت املاک اندیشه نمایید.