روشهای متنوعی برای لیفت سانترال لب بالایی وجود دارد

افراد سیگاری که حاضر نمی باشند از مدتی قبل از عمل تا مدتی بعد از آن از جراحی سیگار نکشند. به طور معمول ما به بیمارانمان سفارش می نماییم فعالیت های اجتماعی خود را تا حدود 10 روز سپس از کار به تعویق بیندازند.بعد از فعالیت بهبودی ممکن هست لب ها ناهموار یا نامتقارن شوند. همین نحوه بویژه در کسانی که تغییر پاره ای را می پذیرند و رغبت به تغییر تحول فرم لب ندارند، مطلوب است. این موقعیت عمده شبیه به بعضی از بازیگران هالیوودی میباشد و از این رو محبوبیت پیدا کرده است. بر مغایر تزریق ژل به لب، انجام جراحی لیفت سانترال لب کلیدی سرانجام ماندگار و دائمی است. سپس از دیده دومی کاربر زیبایی شکل لب هست که در سالهای آخر بعد از آن از فعالیت زیبایی بینی به جهت تغییردهی در فرم لب، پر رنگ نمودن آن و کمتر فاصله بین بینی و لب انواع تزریق چربی و ژل که به رخ موقتی انجام میگردد و لیفت لب که یکی از از روشهای همیشگی به جهت حجیم نمودن لب است گزینه توجه عموم سانترال لب درد داره نی نی سایت قرار دارد. همین کار جراحی باید بوسیله یک پزشک فراوان ماهر و باتجربه انجام شود، چون احتمال آسیب به رشتههای عصبی اطراف دهن در همین عمل زیاد است. عارضه ها همگانی لیفت لب شامل ورم، کبودی و درد در اطراف حوزه‌ جراحی است، البته این عوارض چندین روز پس از فعالیت از میان خواهند رفت. درست هست که اکثری از افراد به دنبال شیوه های لیفت لب بالا سوای جراحی نظیر لیفت لب دارای پلاسما جت، لیفت لب دارای نخ یا سانترال لب حساس پلکسر هستند، اما همین روشها معمولا موقتی بوده و اثر آنها آنگاه از تعدادی هفته یا غایت یک سری ماه از دربین خواهد رفت. افتاده شدن لب بالا و چشم نشدن دندانهای بالایی، یکی از از نشانه ها پیری می باشد که تاثیر مطلوبی نیز در چهره فرد ندارد. برای عدم پیدایش تورم خوب تر هست یک هفته پس از جراحی به پشت بخوابید و زیر سرتان چند عدد بالشت قرار سانترال لب بدون جراحی دهید. از عارضه ها زیبایی شکل بازیگران، لبخند هالیوودی است.