راکت بازرسی بدنی

از راکت بازرسی بدنی فلزیاب، به جهت بازرسی بدنی اشخاص حساس اعتنا بالا استعمال می‌گردد و می تواند گونه های فلزات آهنی و غیر آهنی را با اعتنا بالا ردیابی کند. شرکت فرا ازدحام به پشتوانه تخصص و تجربه خود، کارایی، ارزش و میزان مرغوب بودن تجهیزات ایمنی، از گزاره باتوم های ایکس ری، را تضمین می کند. راکت بازرسی بدنی، یا باطوم ایکس ری، بوسیله کمپانی فرا ترافیک در ایران عرضه می شود. بطور کلی تجهیزات بازرسی برای در دست گرفتن اشخاص در ورود و خروج به جهت جلوگیری از ورود گونه های سلاح ، گوشی و همینطور خارج کردن ابزار فلزی در کارخانجات آیتم استفاده قرار می گیرد. راکت بازرسی بدنی یک عدد از تجهیزات رایج، شناخته شده، کاربردی و دقیقی هست که این ایام در بزرگترین فرودگاه های در میان المللی، تالار های کنسرت، اداره های گمرک، موزه ها و نمایشگاه های در بین المللی و حتی مدرسه های و دانشگاه ها آیتم به کارگیری قرار می گیرد. این دستگاه در بعدها کوچک طراحی شده و میتوان از آن در فضاهای ورزشی، سالنهای همایش، مکانهای نظامی و اماکن شبیه پرتردد، به جهت در اختیار گرفتن وسایل ملازم افراد کمپانی کننده به کارگیری کرد. در تمامی مجموعههای ورزشی، نظامی، صنعتی، فرودگاهی و اماکن دیگر امنیت از گزاره اصلیترین موارد به شمار میرود و به همین ادله این اماکن باید از امنیت بالایی برخوردار باشند تا از ساخت مشکلات و ورود اشخاص غیر مجاز دوری شود. از راکت بازرسی بدنی تلفن همراه و سایر ابزارها همچون فلزات در سالنهای ورزشی، مجموعههای تولیدی، فرودگاهها، مجموعههای نظامی، سازمانها، سفارتخانهها و اماکن لبریز تردد استعمال میشود تا از ورود و یا خروج اشیا الکتریکی و فلزی نامتعارف و غیرمجاز خودداری شود. یکی از از ابزارهایی که میتواند به جهت در اختیار گرفتن ورود و خروج افراد مورد استفاده قرار گیرد راکت دستی فلزیاب میباشد که به تیتر یکی از تجهیزات در اختیار گرفتن دستی در اماکن اهمیت و پرتردد مورد استعمال قرار شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران میگیرد. تجهیزاتی که برای در دست گرفتن اشخاص مورد استعمال قرار می گیرد شامل: گیت بازرسی (گیت فلزیاب) و راکت بازرسی (راکت فلزیاب) می باشد.