دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

به طور کلی همین پمپ ها مایع را از یک مخزن نخستین مکش می نمایند و به باطن خط لوله یا مخازن پمپاژ می کنند. به عبارت کلی خیس از پمپ به جهت انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر به کارگیری می کنند. امروزه بسیاری از کشورها در راستا ساخت و ارائه گونه های پمپ از جمله پمپهای تزریق ترقی بسیاری کردهاند تا جایی که علاوه بر دوزینگ پمپ ایرانی، انواع خارجی اکثری هم در بازار فروش دوزینگ پمپ میلتون روی عرضه میشوند. شرکت ایرسا الکترونیک آیریک به طور تخصصی در زمینه پمپ های تزریق و تجهیزات مربوط به آن از گزاره دوزینگ پمپ سلنوئیدی کار دارااست و مدام ساخت را اهمیت دقت به نیاز های خریدار مراقبت کرده است. دبی و فشار تزریق مواد باید حیاتی اعتنا به گونه مواد و شرایط سیال از قبیل PH و غیره قابل تنظیم باشد. گونه پمپ گزینه استفاده بر حسب میزان سیال پمپ شونده و فشار ضروری گزینش می گردد. محور پمپ: بسته به نوع موتور گزینه استفاده، محور پمپ می تواند منتخب از روتور موتور بوده، و یا مستقل و به محور موتور بسته شده باشد. اما اشکال متمایز از دوزینگ پمپ ایرانی هم در بازار عرضه می‌شوند که از نظر میزان مرغوب بودن مدل پاره ای از نمونههای خارجی ندارند. شرکت سوئیسی Fimars محصولات خود را در گنجایش و دسته های متنوعی به بازار عرضه می کند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم. از آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر تحول می کند، به این ترتیب هیچ یک از پمپ های ذکر شده نمی تواند به تیتر دوزینگ پمپ مورد به کارگیری قرار گیرد. دوزینگ پمپ ها یا این که پمپ های مترینگ نوع ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند میزان دقیقی از مواد شیمیایی را پمپاژ نمایند و به این جهت به آنان دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شود. دوزینگ پمپ ها یا پمپ های مترینگ نوعی از پمپ های جابجایی مثبت میباشند که قادرند میزان دقیقی از سیال را پمپاژ کنند و به همین جهت به آن ها دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ گفته می شود. دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ ها قادرند دوز معین و دقیقی از یک سیال را پمپاژ نمایند . دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ ها قادرند مقدار دقیقی (دوز مشخص) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) نمایند . جهت پمپاژ سیالات مختلف از گزاره اسیدی،قلیایی دیگر مواد شیمیایی تولید میشوند. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب سایت دوزینگ کلر.