دمپر چیست و انواع آن کدامند؟

به برهان اهمیت سبک بودن تیغه ها در همین نوع، پره از جنس آلومینیوم ساخته می شوند. این پرهها وقتی که در وضعیت عمود بر جریان هوا قرار گیرند مانع عبور هوا از دریچه یا شبکه میشوند. های خودکار متشکل از یک سری پره هستند که به وسیله اهرم یا این که اینگیج به یکدیگر متصل شدهاند و در یک کانال یا روزنه قرار میگیرند. پره ها و یاتاقانهای به عمل رفته در تجهیز از فرآورده ضد خوردگی و مطلوب برای محیطهای صنعتی و Offshore میباشد. محور خروجی از موتور دمپر به یکی از پرهها متصل شده و کل پرهها را به موقعیت آیتم حیث میرساند. دمپر هوا ی برقی حیاتی به کار گیری از انرژی الکتریکی فعالیت می نماید و به دو شکل ON و OFFیا فنری و تدریجی در وضعیت باز وبسته و یا نصفه باز در می آید و عبور هوا از دمپر را کنترل می‌نماید . در تاسیسات تجاری بزرگ، ممکن هست به جای آن از خلاء یا هوای فشرده به کار گیری شود. از آنجاییکه جهت تنظیم موتور برقی دمپر هوا نیاز به صرف هزینه ی جداگانه میباشد لذا بها دمپر هوا ی برقی به شکل محسوسی از دمپر هوا ی دستی فراتر می باشد . دمپرهای دستی، بسته به جریان هوای مورد نیاز، همانطور که از اسم آن ها مشخص است، به رخ دستی تهیه می شوند. نوع ی در اختیار گرفتن این فرآورده که اصلی دست عمل می کند ،بدون نیاز به انرژی الکتریکی و بصورت به طور کامل دستی فعالیت می کند و هوای عبوری از این جنس را در دست گرفتن و یا مسدود می کند. دمپر هوا ی گرد پروانه ای مستقیماً در محل نشیمن پشت دریچه گرد، پیچ شده و به شکل یک قطعه ی ترکیبی واحد در داخل دهانه ی گرد انشعاب هوا تعبیه و وظیفه تنظیم میزان و فشار هوای خروجی از دریچه گرد را به عهده می گیرد. همین دسته که با تیتر دمپر بادی نیز شناخته می‌شود و در پشت رشته هواکش تعبیه شده است. موتور یا این که محرک دمپر، موتوری می باشد که بر روی همین قطعه قرار می گیرد و وظیفه دمپر را به صورت اتوماتیک انجام میدهد. دمپر هوا امکان تنظیم دستی و مداد را دارد. اهمیت اعتنا به عملکردِ دمپر بادی دارای نیرویِ فشارهوای خروجی ازپشت فن، استفاده از تیغه های سبک(ترجیحاً از ورق آلومینیوم) اضطراری است. به تیتر مثال، در یک خانه، ممکن می باشد در طبقه اهمیت یک سیستم گرمایشی حوزه‌ ای به فعالیت گرفته شده باشد در حالی که در اتاق خواب های طبقه بالا سیستم دیگری خدمات تهویه هوا را انجام دهد. دمپر هوا بُر را هم می اقتدار بصورت دسته دمپر دستی و نیز بصورت دسته دمپر برقی فعال و در اختیار گرفتن نمود.بدیهی است ارزش دمپر هوا ی هوابُر اهمیت دسته دمپر برقی اختلافِ قابلِ ملاحظه ای حیاتی ارزش دمپر هوای هوا بُر اهمیت گونه دمپرِ دستی دارد. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای خرید دمپر کانال وب وب سایت خویش باشید.