دمپر هوا و انواع دمپر و لوور – میراب صنعت

از انواع همین دمپر موتوری می اقتدار به دمپر موتوری چهارگوش موازی، دمپر موتوری چهارگوش ۷و۸، دمپر موتوری هوابُر و دمپر موتوری ضدحریق اشاره کرد. دمپر وسیله ای برای در اختیار گرفتن جریان هوا و یا این که دبی هوا می باشد که در سیستم تهویه مطبوع از آن استفاده می شود و مکانیزم آن به طور دستی و موتوری طراحی می شود. دمپر وسیله ای می باشد که حساس کمک آن تهویه هوا و سرمایش و گرمایش به صدق انجام خواهد شد. در صورتی که حیاتی تنظیم دمپرها چیره نشدید هوای محفظه را اهمیت دمای مناسب تهیه کنید خوب تر میباشد از متخصصان کمک بگیرید. به طور کلی تنظیم هوای گوشه و کنار به وسیله دمپر هواکش انجام می شود که یکی از از کلیدی ترین قطعات هواکش میباشد که منجر می شود ؛ رتبه حرارت درون محیط منزل و یا سوله و… قطعات دمپر مختلف بوده و فرآورده آن برحسب ضرورت حیاتی اعتنا به نوع کاربرد و کارکرد و موقعیت مکانی از گالوانیزه ، آلومینیوم ، استیل و … برای مثال کاربرد خانگی و یاصنعتی و اندازه ای که نیاز است داشته باشند . در همین بخش مروری بر هر جور و کاربردهای آن ارائه شده است. همانطور که اشاره کردیم دمپر هواکش در هر وسیله ای که عمل انتقال و در اختیار گرفتن هوا را برعهده داشته باشد استفاده می شود که متناسب اهمیت کاربردهای مختلفی که دارااست دسته و ترازو های متفاوتی هم دارد . سه جور کلیدی از دمپرهای آیتم استعمال در کاربردهای حفاظت در برابر آتش عبارتند از دمپرهای آتش، دمپرهای دودی و دمپرهای ترکیبی آتش / دود. آن‌ها را می قدرت در سیستم های در اختیار گرفتن دود غیرفعال یا به تیتر بخشی از یک راه و روش حل مهندسی شده در اختیار گرفتن دود استفاده کرد. در واقع می توان گفت که تغییرات جریان هوای محفظه به وسیله تیغه ای که در دمپر هواکش به فعالیت برده می شود و دارای تهیه آن صورت می گیرد و متناسب حیاتی کاربردی که هواکش دارااست تیغه دمپر هواکش می تواند به صورت اثبات و یا این که متحرک اتوماتیک و دمپرهای شاهرخی دستی باشد. دمپر ها را می قدرت در شروع کانال، در میان شبکه انتقال هوا و انتهای شبکه تعبیه کرد و حساس تهیه تیغه های دمپر قابلیت و امکان تغییر جهت جریان هوا میسر می گردد. در همین وضعیت دریچه دمپر بسته شده و از ورود هوا و خروج حریق پرهیز میکند. اما در دمپرهای کلیدی پره معکوس در دست گرفتن دبی جریان هوا اساسی دقت بیشتری انجام می شود اما حجم هوای کمتری را در زمان هم اندازه منتقل می نماید و همینطور در حالت بسته هوابندی قابل قبولی دارد. دمپرهای هوا یک عنصر دارای در طراحی مهندسی تاسیسات هستند. در نحوه برقی از یک موتور اکتواتور به مراد باز و بست دمپر یا لوور استفاده می شود که اصلی توجه به ابعاد دمپر، اقتدار موتور گزینش می گردد. دمپرهای دود از پخش شدن دود در سیستمهای HVAC که به جهت خاموش شدن خودکار در مواقع آتشسوزی طراحی شدهاند، خودداری میکنند و تنها دو موقعیت دارند: گشوده و بسته. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد دمپر کانال بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.