دریچه سقفی سه طرفه – تهویه باستان

دریچه های کلاف پهن اساسی حصر ابعادی می باشد زیرا بازشو سقف باید ۷ سانت از ابعاد پشت روزنه عمده باشد و همچنین کانال متصل شونده به پشت روزنه بایستی ۲ سانت بالاتر از مرحله تحت سقف تمام شود لذا جهت از بین بردن انحصار های فوق می اقتدار از دریچه های سقفی کلاف دور باز به کار گیری نمود. از اشکال دریچه های تنظیم هوا سقفی و دیواری همانطور که پیداست، جهت تهیه و هدایت هوای خروجی سیستم های تهویه مطبوع استفاده می شود که هر کدام از آنان اهمیت انواع متفاوتی می باشند، که ما قصد داریم در ادامه این مطلب به تفسیر مختصات آنها می پردازیم. به مراد سهولت و راحتی خدمت و تعمیر رشته کویل، در ساختار دستگاه از دریچه های مخصوصی دارای عنوان دریچه تماشا به کار گیری می شود. گزینش مدل قاب به محل نصب دریچه ها بستگی دارد. تفاوت روزنه سقفی چهار طرفه دور باز اهمیت دریچه سقفی چهار طرفه دور پهن در کادر آنان می باشد. این امکان در گونه های (D,E,F,G) وجود دارااست که پره های داخلی از فریم جهت کارگزاشتن دریچه، تهیه دمپر و شستشو بیرون آیند. به فعالیت میرود.ساختارِ تشکیل دهندهاین مدل دریچه، صفحهی فِلَتِ چهارگوش به صورت بافریم و بدون فریم است که در مرکزِ آن، روزنه گرد پر رنگ در قطرهای متنوع قابل تعبیه و نصب است. روزنه های سقفی چهارگوش اثبات دمپردار و فارغ از دمپر شاهرخی جهت کاربری های مناسب در صنعت تهویه مطبوع به مراد کارگزاری در سقف طراحی شده اند. این روزنه ها جهت هوای رفت و برگشت و تخلیه به کارگیری می شوند که چرخش جریان یکنواخت هوا را به شکل افقی به وسیله پره های پی در پی نیز مرکز انجام می دهند. این دریچه ها جهت سقف هایی تا ارتفاع ۴ متر مناسب بوده و امکان ایجاد در اشکال یک الی چهار طرفه جهت ساخت الگوی جریان مد نظر طراحان را دارا می باشد. روزنه چهار طرفه و یا دریچه چهارگوش هم یکی از انواع دریچه سقفی می باشد که می توانید بهترین گونه روزنه های سقفی چهارطرفه را از شرکت تهویه نو، تهیه نمایید. روزنه سقفی چهارطرفه هم می تواند جهتِ دمشِ و هم جهتِ مکشِ هوا بکار رود.دریچه سقفی چهارطرفه که به جهت مکش بکاربرده می شود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی چهارطرفه هم می تواند بطور مستقل برروی سقف پیچ و کارگزاشتن شود و هم می تواند بر محلِ حفره تایلهای سقفِ کاذب جانمایی و تعبیه شود.دریچه سقفی چهارطرفه بایستی توسط یک باکسِ رابط یا این که طوقه ای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا متصل شود. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه انواع دریچه سقفی گلخانه لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.