دریچه سقفی سه طرفه آلومینیومی – گروه صنعتی تهویه اورانوس تولید کننده دریچه سقفی

روزنه سقفی چهار طرفه در دو جور “کلاف پهن و کلاف بدور گشوده “ در بازار موجود می باشد البته مشتریان می توانند تولید همین گونه روزنه سقفی را در بعدها دلخواه اهمیت رنگ گزینه نظرشان (سفید، کرم ، استخوانی، قهوه ای، طوسی) به شرکت تهویه نو پیشنهاد دهند. روزنه های کلاف پهن اهمیت حصر ابعادی هست زیرا بازشو سقف بایستی 7 سانت از بعد ها پشت دریچه اکثر باشد و همچنین کانال متصل شونده به پشت دریچه می بایست 2 سانت بالاتر از سطح تحت سقف کل شود لذا جهت از فی مابین بردن محدودیت های فوق می اقتدار از روزنه های سقفی کلاف دور باز به کارگیری نمود. در شکل رغبت به خرید اهمیت ما تماس گرفته و داده ها اکثر را از همکاران ما اخذ نمایید. برای کانال هایی که به شکل افقی در سقف ساختمان ها تعبیه می شوند و دهانه انشعاب نیز به واسطه سقف کاذب بیرون می شوند از روزنه سقفی هوا به کارگیری می دریچه سقفی چهار طرفه شود. به جهت شبکه هایی که به صورت افقی در سقف تعبیه و دهانه انشعاب هم از نحوه سقف کاذب خارج می شوند از روزنه های سقفی چهارگوش می اقتدار به کار گیری کرد. روزنه سقفی یک طرفه به مظور هدایت هوای محل ورود از سقف به یک مسیر یگانه قابل استفاده می باشد، به این معنی که روزنه سقفی یک طرفه اهمیت پره های اریب، هوای خروجی از دهانه انشعاب نتورک را عموماً به یک مسیر مختص سوق‌دهی می کند. به طور کلی نصب روزنه سقفی چهار طرفه به این صورت می باشد که مستقیم و یا بواسطه یک تبدیل بر روی یک بر روی دهانه کانال گرد مینشیند. این دسته روزنه از پرکاربردترین روزنه های سقفی می باشد. گونه های دمپر و روزنه توزیع هوا در مارک و سایز های متعدد در پایین ترین بها در بزرگترین مغازه اینترنتی صنعتی عرضه می گردد. این دریچه ها در انواع متمایز ساخته و ارائه می گردد. دریچه سقفی، نیز به شکل ساختارِ واحد در انواعِ گوناگون تولید می شود و نیز به صورت ساختارِ ترکیبی(تایلی-گرد)، (تایلی-چهارطرفه)، (تایلی-مشبک) ایجاد میشوند.