دانستني هاي جالب در مورد كفش

2)هنگام گزینش كفش در نظر داشتهباشيد انگشتان پايتان مبتلا تغيير حالت نشوند و يا كنارههاي پايتان پایین فشار ناشي از کفش اسپرت مردانه رنگ زرد كفش قرار نگيرند. 3) سعي كنيد كفشي را كه تعیین ميكنيد فقط جنبه زيبايي نداشتهباشد بلكه از هر نظر مانع آسيب ديدنپاي شما در برابر گرما، سوزوسرما و ناهمواريهاي زمين باشد. براي تعیین كفش بايد راحتي و سالم پا را صد رد صد در حیث گرفت. از سال 1910 نیز كه تجارت جهاني شكل گرفت و كشتي ها و هواپيماها محموله ها را از اين سر دنيا به آن طرف مي بردند، تمدن كفش دنيا نيز درهم و برهم شد و كفشها شكل بين المللي به خود گرفتند. زيرا تورم و افزايش حجم ماهیچه‌ها پا در بعدازظهر در بزرگ ترين شرایط آن است. نصیب حلقه تمام اين دسته كفشها كوتاه برش خورده است، فارغ از بند است، رويه پهني دارد و كف كفش يكدست و عريض است. بسياري از گذشتگان بر اين اعتقاد بودند كه نقاط خاصي از كف پا نمايانگر تندرست بخشهايي از بدن است و نياز به محافظت زيادي داراست تا در همگی حال، انسان آرامش داشتهباشد. در اين زمینه شركت كفش تابا حیاتی بهره گيري از كادر بسيار ماهر و چابکدست از چهل سال قبل آغاز به توليد كفشهاي ورزشي، اسپورت، فرم پرسنلي مردانه چرمي و كلاسيك نموده و نيز دركنار اين فعاليت ها مبادرت به مكانيزه کردن توليد كفش كرده است. امروزه از روغن تربانتين به عنوان حلال به کار گیری مي شود، اما در بعضي موردها به علت گراني اين روغن به جاي آن پارافين مايع يا نفت به كار مي مارک كه ولی از مرغوبيت واكس خواهد كاست. به نوعي پاشنه كفش كه کلیدی چرم و ميشَن (چرم بز) و نظیر آن ساخته بشود «نعلَكي» ميگويند. از آن به بعد از آن كفش نیز داخل صنعت هاي ديگر شد. مطمئناً آدمها نمي توانستند زير بمب و باروت، کودک هايشان را بغل كنند و حساس كفشهايي كه پاشنه هاي بلندي داشت اين طرف و آن طرف بروند. كفشهايي اختراع شد كه ديواره پشت را نداشت. 6)در مدت زمان بارداري كفشهايي به پا كنيد كه فشار زيادي بر پا و ناحيه پشت شما وارد نكند مثل كفشهاي سهل وآسان و تختي كه کالا و بافت نرمي دارند. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه کفش اسپرت پسرانه سایز 39 لطفا از ورقه ما بخواهید.