خرید و فروش زمین چه نکاتی دارد؟

همچنین در مناطق سرسبز جنگلی از جمله شهرهایی چون صومعه سرا،پیربازار، فومن، لاهیجان، سیاهکل و سایر شهرهای جنگلی همین استان که از درختان بکر و قشنگ و بیشه هایی دیدنی و دیده گیر برخوردار میباشند قطعات مختلفی از زمین های مسکونی و تجاری وجود دارا هستند که شما را دلداده و متقاعد خرید کردن زمین در همین مناطق می نماید. مجوز صادر شده به جهت تکمیل مالکیت مسکنمهر در شهرهای جدید باعث میشود، واحدهای مسکونیمهر این بخش ها از مزیت بیشتری در مقایسه حیاتی سایر آپارتمانهای مسکنمهر در دیگر شهرها برخوردار شوند. به گزارش «دنیایاقتصاد»، به جهت تعمیم مصوبه «انتقال مالکیت زمینهای ۹۹ساله» از شهرهای نو به بقیه شهرها، می بایست سازمان ملی زمینومسکن تصمیمگیری کند، چراکه کمپانی عمران شهرهای جدید به عنوان ارگان مدنی صرفا مالک زمینهای ۴۰۰ هزار مسکنمهر احداث شده در این بخش ها میباشد و مابقی زمینهای ۹۹ساله، در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد. دولت نهم در طراحی مسکنمهر، از زمینهای پایین مالکیت دو ارگان مدنی شامل کمپانی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین به کارگیری کرد و برای آنکه قیمت زمین را از بها تمامشده آپارتمانها حذف کند، در مقررات این طرح حد مالکیت متقاضیان مسکنمهر را «اعیان واحدها» در لحاظ گرفت و حساس ممنوعیت انتقال مالکیت «عرصه واحدها» تصویب کرد: زمینهای مسکنمهر (عرصه) در مالکیت دولت باقی بماند و تا ۹۹سال به صاحبان اعیان مسکنمهر اجاره فروش زمین در گیلان لنگرود داده شود. مدیرکل حقوقی و املاک شهرهای نو همچنین تاکید کرد: پیشخریدارانی که هنوز واحد به آن ها تحویل داده نشده است، چنانچه اظهار رغبت نمایند در اولویت واگذاری مالکیت زمین قرار خواهند گرفت. مشاور معاون وزیر راهوشهرسازی افزود: در قالب همین دستورالعمل، به جهت آندسته از صاحبان مسکنمهر که واحدهای خویش را در سال های پیشین تحویل گرفتهاند، در حالتی که تمایل به خرید کردن زمینهای ۹۹ساله داشته باشند، منوط به این‌که کل ساکنان یک ساختمان درخواست مالکیت زمین را ارائه کنند، عملیات انتقال مالکیت حداکثر ظرف مدت ۶ماه اساسی صدور مدرک به نام متقاضی، انجام میشود. سوق دهی درباره شیوه ارزیابی بها زمین ۹۹ساله به جهت انتقال به صاحبان این واحدها هم گفت: مطابق دستورالعمل به تصویب رسیده، ارزش زمینهای ۹۹ساله بوسیله کارشناس رسمی دادگستری گزینش می گردد و ملاک چک قیمت، «ارزش زمین در دوران تخصیص واحد» خواهد بود به همین معنا که اشخاصی که برای مثال مسکنمهر خود را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون به جهت نظارت قیمت فروش زمین به آنها، قیمت سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد فروش زمین تجاری گیلان لطفا از ورقه ما بخواهید.