خریدار ورق- خریدار ورق استیل- خریدار ورق اهن- خریدار ورق گالوانیزه- خریدار ورق روغنی –

به کار گیری از اسید کلریدریک سبب ساز می شود که در تانک های اسید شویی از اسید کمتری استعمال شود. پس از این‌که قطعات اسید شوئی شدند در وان اب ابشوئی گردیده و در پایان پروسه اماده سازی در حمام گرم کلرید امونیاکی بر روی قرار گرفته و به ان اغشته می شوند جوشکاری ورق نخ نما آهن . طرز قرارگیری و منافذ داخلی قطعات می بایست به نحوی باشد که محلول های شستشو و مذاب بر روی توانمند باشد در تمام نواحی قطعه جریان یابد. وی به جهت پوشش دادن آهن به وسیله بر روی ابتدا آنرا نه بار در اسید سولفوریک تمیز کرد وسپس بوسیله فلاکس کلرید آمونیم آنرا آغشته و در مخزن روی مذاب قرار بخشید تا اولین قطعه فولادی گالوانیزه رخ گیرد . در گالوانیزه خشک ، قطعات پس از انجام پروسه اماده سازی در محلول کلرید امونیاکی روی قرار گرفته و پس از اغشته شدن در خشک کن و در ادامه داخل مذاب قرار می گیرند . حمام گرم از سود ( حدود ۹۰ مرتبه سانتیگراد ) و یا ترکیبات یگانه چربی گیر به طور معمول در اولی ایستگاه پروسه گالوانیزه به جهت پاک کردن سطوح قطعات از رنگ ، روغن ، گریس و هر گونه ترکیبات الی دیگر آیتم استعمال قرار می‌گیرد . گالوانیزه گرم فرایندی هست که طی آن قطعات تولید شده پس از غوطه وری در مذاب رویپوششی از بر روی خالص و یا آلیاژ بر روی آهن که کلیدی پیوند های متالورژیکی (فلزی)به فلز مبنا ( آهن ) متصل می گردد . الکترونهای تولید شده در منطقه آندی در در میان آهن بسوی منطقه کاتدی حرکت میکند. ۱۲۵۰ میلی متر ایجاد می شوند . در ادامه به مواردی که بر بها ورق آهن تاثیر گذار هست اشاره می کنیم. ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه ، دربین آهن و روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌گردد که در آن روی به جای آهن به تیتر آند بکار می‌رود و آهن به عنوان کاتد. گالوانیزه گرم به سبب اافزایش طول عمر قطعات از نظر بالا بردن مقاومت آنان در برابر خوردگی شیمیائی و الکتروشیمیائی در بخش اعظم صنایع و بخصوص در نواحی که در معرض خوردگی هستند همواره آیتم دقت صنعتگران می باشد . قیمت ورق سیاه کلیدی توجه به حجم درخواست‌کردن و مصرف آن در صنعت های متفاوت همیشه از گزینه های آیتم دقت متقاضیان آهن آلات در بازار می باشد. عملیات غوطه وری در محلول دی کرومات سدیم موجب خنک شدن قطعات می گردد که به این سبب ساز به راحتی قابل انتقال بوده و سطح ها نسبت به واکنش های بعدی غیرفعال گردیده و براق خواهد شد . به این مراد باید اسبابی تدارک چشم شود که قطعات را در مراحل اماده سازی و غوطه وری بطور معلق بتواند جابجا نماید .