تیونینگ خودرو چیست؟

یکی از بخشهای پر طرفدار در مرز و بوم ما مربوط به این تیونینگ موتور میباشد که در اشکال سبک تیونینگ هم به آن دقت زیادی میشود. یکی از از بخشهای اولیهای که در تیونینگ جلب توجه مینماید حلقه و لاستیک است. حیاتی افزایش قدرت موتور شیوه در اختیار گرفتن نمودن آن هم تغییر میکند. بعضی از افراد دارای تیونینگ ماشین مبادرت به گشوده شدن دربها به صورت خفاشی و پروانهای میکنند. شاید یک عدد از بخشهایی که در اخیر به ذهن افراد به جهت تیونینگ رسد همین سقف باشد. یکی از از بخشهایی که احتمال دارد به آن کاهش توجه شود تقویت سیستم تیونینگ نیازی الکتریسیته رسانی است. در همین بخش احتمال دارد فکر نمایید که می خوا هیم رخ سر اگزوز خودرو را که در بخش ظاهری هم به آن اشاره شد را تغییر تحول دهیم البته در واقع می خوا هیم در گزینه بخش درونی اگزوز به این معنی که کاتالیزور و لوله و مسیر خروجی دود حرف نماییم که اهمیت یک سری تغیرات می اقتدار به کارایی بهتر موتور اتومبیل یاری کرد. RS۷ حیاتی رنگ خاکستری و ارتقا فیبرکربن عملکرد خیره کنندهای دارد. تغییرات در همین بخش زیاد نمی باشند اما تأثیر دوچندان در ظاهر و روش عملکرد ماشین دارند. تیونینگ مزایای زیادی دارااست ولی همان قدر نیز می تواند معایب داشته باشد، تیونرهایی کـه اینکار را انجام می دهند درآمد فوق العاده بالایی دارند و تعدادی نفر از آنها ماشین هـای سوپراسپرتی را طراحی کرده اند. علاوه بر حصر های نظام رانندگی مرز و بوم در دودی نمودن شیشه ها، گشوده افرادی هستند که عشق و علاقه شدیدی به دودی کردن شیشه های خودروی خود دارند. تیره شدن شیشه های خودرو، فارغ از این‌که رنگ بدنه اتومبیل چه رنگی باشد، جلوه زیبایی به ظواهر خودرو می دهد که نسبت به تغییر‌و تحول عظیمی که در ظواهر ماشین به وجود می آورد بسیار ارزان تر از سایر تیونیگ های دیگر به حساب می آید. همین اصلاحات در بخش فنی، سبب ساز به ارتقاء اقتدار خروجی، بهبود توان مانور و شتاب خودرو می‌شود و در بخش ظاهری، به صاحب خودرو اجازه می دهد همهچیز را از اجزای بدنه گرفته تا حتی صدای خودرو خویش را شخصیسازی کند. ولی در ماشین های امروزی، دود مسیر نسبتا طولانی و لبریز پیج و خمی را طی می کند که صدا به نحوی در آن خفه می شود اما اگر این پیچ و خم بیش از حد باشد ممکن میباشد موجب برگشت دود به درون و موجب خفه شدن موتور و کاهش صنعت تیونینگ خودرو اقتدار موتور شود.