تنگی دریچه میترال

در ارتفاع همین عمل جراح می تواند حفره قلبی را گشوده کرده و دریچه بیمار را به روشهای موجود ترمیم یا ردوبدل نماید. دریچه قلبی که از بافت زنده تهیه و تنظیم شده، به مرور زمانه از میان می رود و در اغلب موارد، عاقبت دوباره مریض تهیدست بده بستان روزنه میشود. از دربین رفتن انقباض دهلیزها در طی فیبریلاسیون دهلیزی۲۰% میزان برون روستا قلبی را کمتر می دهد. روزنه هوای اتاق عمل حیاتی یک قاب در حاشیه ی دریچه و یک نتورک ی پانچی از ورق آلومینیوم حیاتی چشمه یا این که سوراخهای گرد اهمیت قطرِ کمتر از یک سانت می باشد.دریچه هوا ی اتاق کار چون بعنوانِ وسیله ی هوارسانی به محیطِ اتاق تمیز استفاده می شود عموماً در قالبِ یک گروه شامل فیلترباکس و همچنین دمپر تنظیم هوا آیتم مصرف قرار می گیرد که تیم صنعتی تهویه فراز مفتخر هست همه مواردِ یاد شده را در یک پکیجِ تمام تولید وجهت فروش ارایه می نماید. یک تا دو درصد مورد ها هیدرونفروز (تجمع ادرار در سیستم جمع کننده کلیه) قبل از تولد، ناشی از دریچه پیشابراه خلفی است. در ارتفاع زمانه همچنین ممکن می باشد مریض اقدامات اضافی دیگری برای معالجه تنگی روزنه قلب انجام دهد. بسته به شدت و نوع بیماری دریچه، پزشک معالج روشهای درمان مختلفی تجویز میکند. بدین ترتیب کاسپها محکمتر بهم چسبیده و سوراخهایی که در روزنه قرار دارد، بسته میشوند. تفاوت اندکی در میزان زمانه به کارگیری ونتیلاتور یا این که بستری در بیمارستان به جهت بیماران وجود داشت، گرچه مدت سپری شده در بخش مراقبتهای ویژه، تا حدود نصف در گروه برش کوچکتر کمتر بود. تنگی دریچه میترال امروزه کاهش شیوع دارد؛ چرا که رایج ترین علت آن که تب روماتیسمی است در آمریکا نایاب شده است. در ردوبدل روزنه مکانیکی، دریچهای که به رخ تصنعی ساخته شده، جایگزین دریچه قلبی آسیبدیده میشود. دکترتان امکان داراست که به شما توصیه نماید که هنگامی که مطلوب است، اقدام به تعمیر روزنه قلب کنید. پزشکتان حساس شما درباره مزایا و خطرات هر کدام از دریچهها صحبت خواهد کرد و در مورد این‌که کدام روزنه به جهت شما مناسبتر است، توضیحاتی خواهد داد. به عبارت دیگر، وجود مجموعه در اختیار گرفتن گری در سیستم اتومبیل که در رسیدن به گشتاور و عجله مورد نیاز راننده تاثیرگذار باشد، از مهم ترین فاکتورهای خط مش اندازی اتومبیل در مسیر درست است. در لحاظ داشته باشید که هواکش در مکان های مختلفی کارگزاشتن می گردد و اساسی توجه به آن روزنه هوا کلیدی امکان نصب مختلف به کار گیری خواهد شد. جراح در همین طرز دریچه آسیبدیده را خارج کرده و به جای آن، روزنه مکانیکی و یا دریچهای اهمیت بافت زنده که از قلب گاو، خوک و یا انسان تنظیم شده، جاگذاری میشود. بده بستان کوردها که دریچه را پشتیبانی میکنند، سبب ساز به حذف عمده از بافت دریچه دریچه اسلوت شاهرخی میشود. منتهی کسانی که از دریچههای مکانیکی استفاده میکنند، به جهت ادامه حیات و خودداری از ایجاد لخته خون، می بایست داروهای رقیقکننده خون مصرف کنند.