تخت بیمارستانی – تجهیزات پزشکی مهران مدیک

منازل مکانی برای متانت و آسایش مریض مهیا می نماید و مهم قرارگیری در توده خانواده، روحیه بیمار هم تقویت میشود. در واقع در صورتی که یک مراقب در دسترس نباشد، بیشتر تختهای تمام برقی کلیدی ویژگیهایی میباشند که تخت را در موقعیتی قفل می‌نماید تا بیمار نتواند به طور تصادفی آن را به موقعیتی که می تواند خطرناک باشد منتقل کند. ۲-از دیگر مواردی که می توان در رابطه اساسی تخت بیمار اشاره کرد، امکانات ایمنی مریض در روزگار استراحت، مانند ریلهای جانبی(بدساید)، کمربندها و … حالت ترندلنبرگ: این وضعیت باعث می شود تا گردش خون بیمار به خوبی در تن وی جریان داشته باشد. تخت بیمارستانی الکترونیکی:در این نوع از تخت بیمارستانی،3 یا این که 4 عدد موتور برقی به ملازم باطری و ریموت در دست گرفتن به کارگیری شده میباشد و همه ی تنظیمات تخت،توسط همین ریموت در اختیار گرفتن انجام می گردد و نیاز به اعمال انرژی مکانیکی نیست.تخت های الکترونیکی مهم یک قاب میباشند که از چهار بخش منقطع و سه زاویه ی تقسیم تشکیل شده میباشد و به جهت اطمینان از وضعیت بهینه و خوب به جهت بیماران،طراحی شده است.تمامی تنظیمات این تخت ها،با لمس دکمه اتاق می افتد.تخت های الکترونیکی اهمیت پشتیبان باطری نیز هستند تا در صورت انقطاع برق،تا مدتی بتوان از تخت به کار گیری کرد.تنظیم ارتفاع بالا و پائین،شرایط را برای مریض آسان خیس می نماید تا بیمار بتواند مهم قلیل کردن ارتفاع،به راحتی از تخت بیرون بیاید و خطر سقوط و افتادن از تخت، کاهش یابد.در تخت های الکترونیکی،با بالا وارد شدن ارتفاع تحت سر بیمار،هم مریض در حالت نشسته قرار می گیرد و هم خوراک تناول کردن بیمار حساس سهولت انجام می گیرد که خطر آسپیراسیون در بیمار نیز کاهش می یابد.با بالا آمدن ارتفاع در نصیب پائینی تخت،پاهای بیمار در منطقه ی زانو خم می شود و بالاتر از تراز لگن بیمار،قرار می گیرد و باعث کمتر لغزش بیمار روی تخت می شود و از ایجاد زخم بستر خودداری می گردد.پدال CPR هم در بعضی از تخت هایی که در بخش های ویژه مانندICU ،CCU و اورژانس مورد استعمال قرار می گیرند،تعبیه شده است. تخت احیا شرکت رازان پرداز اهمیت مرحله بستر چهار تکه سه شکن هست که بعدها تخت احیا اصلی طول 197 و عرض 89 سانتی متر می باشد. همین تختها بسته به تعداد شکن مورد نیاز و قابلیت و امکان تنظیم ارتفاع مهم یک تا چهار هندل هستند. حیاتی دقت به همین که بعضا بیماران نیاز به به کار گیری از دستگاههای بیمارستانی ندارند، انتقال مریض به منزل و به کار گیری از تخت بیمارستانی در خانه علاوه بر استراحت استاندارد و بهبود روحیه بیمار، سبب ساز به کاهش هزینهها خواهد شد. تختهای بیمارستانی مکانیکی به نسبت تختهای بیمارستانی برقی از بها مناسبتری برخوردار بوده و برای کسانی که نیاز به تختهای اساسی امکانات البته ارزش مطلوب دارا‌هستند زیاد مناسب میباشند. در تختهای مکانیکی بسته به تعداد شکن، هندلهایی در تخت قرار دیتا شده میباشد که کلیدی چرخش آن ها می توان زاویه شکن را تخت های بیمارستانی قیمت تغییر تحول داد. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه تخت های بیمارستانی برقی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.