تجهیزات پزشکی طب سوند دبل جی

در برخی از موارد، پزشک معالج یک نخ مخصوص را به انتهای استنت متصل می کند. سوند دبل جی سپس پزشک معالج برای خارج کردن سنگهای ریز در داخل مجاری ادراری از سوند دابل جی استفاده میکند. در نتیجه ادرار به خوبی از سمت کلیه ها به حالب و سپس مثانه انتقال پیدا کند. خمیدگی شبیه به حرف J انگلیسی در دو طرف استنت وجود دارند تا لوله را در جای خود ثابت نگه دارد و از جا به جایی آن به بخش های دیگر جلوگیری کند. شیوع باکتریوری ( وجود باکتری در ادرار) در خانم بادار حدود ۴ تا ۷ درصد میباشد وجود باکتری در ادرار خانم حامله علیرغم بیعلامت بودن (asymptomatic Bacteriuria) نیازمند درمان است. سوند دبل جی مراحل تولید آن در نهایت ایمنی و پاکیزگی صورت گرفته است و هیجچ ترکیبی از حلال های ارگانیک در آن موجود نیست.

اندازه سوند دبل جی

جدیدترین و پیشرفته ترین نوع این وسیله که در مطب اینجانب دکتر مجتبی عاملی فوق تخصص اندواورولوژی موجود است سیستوسکوپ فلکسیبل یا انعطاف پذیراست. بررسی مطالعات گذشته نگر بیانگر این واقعیت است كه گذاشتن سوند دبل جی بدنبال یورتروسكوپی و لیتوتریپسی درون اندامی غیر ضروری است.در این بررسی نیاز یا عدم نیاز به سوند دبل جی به دنبال ترانس اورترال لیتوتریپسی در بیمارانی كه ضمن عمل عارضه ای نداشته اند مورد بررسی قرار گرفته است.این مطالعه یك كارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی میباشد كه از سال 1377 تا سال1381 در مركز پزشكی بیمارستان گلستان اهواز انجام گرفته است، 210 بیمار با روش فوق تحت درمان قرار گرفته اند و از نظر نیاز یا عدم نیاز به سوندJJ مورد بررسی قرار گرفته اند.

فایل ورد (word) استفاده از سوند دبل جي پس از ترانس اورترال ليتوتريپسي در بيماران با سنگ حالب: نياز يا تحميل هزينه؟ بخشی از متن فایل ورد (word) استفاده از سوند دبل جي پس از ترانس اورترال ليتوتريپسي در بيماران با سنگ حالب: نياز يا تحميل هزينه؟ توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) استفاده از سوند دبل جي پس از ترانس اورترال ليتوتريپسي در بيماران با سنگ حالب: نياز يا تحميل هزينه؟ فایل ورد فایل ورد (word) استفاده از سوند دبل جي پس از ترانس اورترال ليتوتريپسي در بيماران با سنگ حالب: نياز يا تحميل هزينه؟

سوند دبل جی بایوتکبررسی مطالعات گذشته نگر بیانگر این واقعیت است که گذاشتن سوند دبل جی بدنبال یورتروسکوپی و لیتوتریپسی درون اندامی غیر ضروری است.در این بررسی نیاز یا عدم نیاز به سوند دبل جی به دنبال ترانس اورترال لیتوتریپسی در بیمارانی که ضمن عمل عارضه ای نداشته اند مورد بررسی قرار گرفته است. مدت زمان استفاده از آن اغلب موقتی است. انجام میشود. این محصول قابلیت ماندگاری در بدن ، به منظور معالجات طولانی به مدت بیش از ۱۰ ماه را دارد. پزشکان برای تخلیه ادرار از کلیه به مثانه به صورت موقت از سوند دبل جی استفاده می کنند تا روشهای دیگری را برای درمان قطعی بیمار به کار گیرند. عوامل انسدادی و یا هر عامل دیگری که مانع خروج کامل خرده سنگ ها باشد،وجود داشته باشد قبل از سنگ شکن برون اندامی از استنت حالبی بهره می گیریم.

استنت دبل جی معمولا برای رفع انسداد ادراری مورد استفاده قرار میگیرد.از مشکلات مربوط به استنت دبل جی میتوان به مواردی نظیر درد و نشانه های مثانه تحریک پذیر و تب اشاره کرد. گر چه این سوندها باعث رفع بسیاری از مشکلات بیماران میشود ولی به خودی خود نیز میتواند علائم و مشکلاتی برای بیمار ایجاد نماید. بیماران یك هفته و یك ماه بعد، با KUB و سونوگرافی از نظر وجود سنگ باقیمانده و عوارض پیگیری شده اند. ایا احتمال جابجایی دبل جی وجود دارد؟ ایا سوند دبل جی بایوتک به دفع کردن سنگ کلیوی کمک میکند؟ یک سنگ حالبی در کلیه شکل میگیرد و از حالب پایین میرود و در آنجا گیر میکند. روش های درمانی تصویری که کمترین تهاجم بدنی را دارند نظیر قرار دادن دبل جی و نفروسومی معمولا توسط یک رادیولوژیست آموزش دیده و حرفه ای در اتاق عمل انجام می شود.

فیبروز خلف صفاقی که باعث درگیری حالب به صورت کاهش قطر لوله ادرار می شود.. سنگ شکن برون اندامی در خانم باردار ممنوعیت مطلق دارد اما در صورت نیاز مبرم و شکست سایر روشهای درمانی میتوان از سنگ شکنی درون اندامی (Holmium laser lithotripsy) در ماههای آخر بارداری استفاده کرد. 7 ماهه باردار هستم دو ماه پیش به علت درد پهلو سونو کردم و مشخص شد در ابتدای حالب کلیه راستم سنگ 7 میلی و کلیم ورم داشت که تحت عمل tul قرار گرفتم البته سنگ شکنی انجام نشد و فقط سوند دبل جی دو ماهه کار گذاشته شد. البته در برخی از بیماران سوند دبل جی فقط در قسمت مثانه قرار میگیرد.

پس از انجام عمل جراحی در صورت موفق بودن عمل و اطمینان از عدم صدمه به حالب بیماران به دو گروه 180 نفره بدون سوند (گروه شاهد) و30 نفره با سوند (گروه آزمایش یا گروه دوم) تقسیم شده اند، در گروه آزمایش سوند بمدت یك هفته استفاده شده است ضمنا هر گروه بعد از پایان عمل جراحی بمدت بیست و چهار ساعت از نظر وجود درد كولیكی و علایم تحریكی مثانه و تب در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از انجام عمل جراحی در صورت موفق بودن عمل و اطمینان از عدم صدمه به حالب بیماران به دو گروه 180 نفره بدون سوند (گروه شاهد) و30 نفره با سوند (گروه آزمایش یا گروه دوم) تقسیم شده اند، در گروه آزمایش سوند بمدت یک هفته استفاده شده است ضمنا هر گروه بعد از پایان عمل جراحی بمدت بیست و چهار ساعت از نظر وجود درد کولیکی و علایم تحریکی مثانه و تب در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفته اند.

سوند دبل جی الماس کربنبیمارانی که دبل جی دارند حتما در پایان ادرار کردن و گاهی به صورت ناگهانی دچار دردپهلو خواهند شد که کاملا طبیعی است. تاثیر گذاری این پوشش ۳۰ روزه است به همین دلیل برای مصارف کوتاه مدت توصیه می شود. به یک لوله باریک و تنگ که در حین عمل جراحی به جهت اطمینان حاصل کردن از جریان داشتن ادرار از کلیه به سمت مثانه در داخل حالب قرار داده می شود، سوند حالب یا لوله دبل جی می … بنابراین حین کار گذاری استنت هیچ برشی در سطح بدن داده نمی شود و تعبیه آن کاملا به وسیله اندوسکوپی و از طریق مجرا است.