بوش پیستون پژو 405 (MPN) پویانیستانک – آسان ران Asanrun

دارای توجه به شکل پایین سمت چپ، ملاحظه می شود که در هنگام بالا رفتن پیستون کمی گاز متراکم شده فی مابین حلقه و پیستون قرار گرفته و سبب گشوده شدن حلقه پیستون می گردد. در سال گذشته، همپا اهمیت سیاست های مجموعه عظام یک بسیج رایج در شرکت راه انداختیم، هم از روش مجموعه تامین، نیز از شیوه مجموعه مهندسی، کاری کردیم دست کم 10 قلم اشکال مواد کمکی ایجاد که اقلام مهمی هم بودند را که از آلمان یا این که کره یا این که از چین وارد میکردیم، توانستیم اهمیت تولیدکنندگان داخلی تامین کنیم. در صورت قلیل بودن فاصله ذکر شده می بایست دارای سوهان قابل انعطاف نسبت به سائیدن دهانه رینگ و تولید لقی مناسب اقدام نمود. از این گونه رینگ می توان به عنوان اولی یا این که دومین رینگ کمپرسی به کارگیری نمود. در پیستون از دونوع حلقه کمپرسی و روغنی به کارگیری می شود . گروه عظام و شخص آقای عباس ایروانی در جلسات همیشه و بازدیدها به ما بر خودکفایی و استفاده از دانش مهندسان اهل ایران تاکید داشتند و همواره علاوه برموضوعات مالی و سرمایه ای، از مراحل خودکفایی و داخلی سازی حمایت ویژه ای کرده اند. لذا سرمایهگذاریهایی که به وسیله مجموعه قطعات ماشین عظام در این شرکت شده، بی تردید منحصربفرد می باشد و مطلقا از عهده کسی برنمیآید که یک چنین سرمایهگذاریای در همین مقیاس انجام دهد و مهمتر از همگی این که این سرمایهگذاری به عاقبت برسد، به متاع رسد و بازار نیاز داخلی را بتواند ساپورت و تامین کند. ما سالهای سال بر تقویت و تجهیز مجموعه مهندسی، بر تقویت و تجهیز تیمهای R&D و بر نهادینهکردن علم فنی در کمپانی مبادرت کرده ایم؛ این فرآورده امروز و دیروز نیست، می بایست سالیان سال علم فنی ثبت و ضبط شود، نهادینه شود و تبدیل شود به عمل روزانه گروه مهندسی و مجموعه R&D که امروز بتوانند فعالیت به این عظمت را فارغ از وابستگی به مهندسین خارجی به ثمر برسانند. ما حتی پنج، شش قلم از این 10 گزینه را کمک کردیم که کمپانی های دیگر تولید کنند، به این معنی که آمدیم نمونه دادیم، تکنیکال شیت و دیتاها دادیم، بعد نمونهای که تولید کردند، بردیم آزمایش کردیم، به آن‌ها فیدبک دادیم و کلیه همین کارها سبب به همین شد که توانستند حیاتی آن کیفیتی که مورد تایید استانداردها و موردنظر ما است، متاع تولید نمایند و امروز ما از واردات این اقلام خودکفا شدیم. حیاتی مشاهده عکس تفنگ بادی در گونه های مختلف و تلاوت ویژگی های هر کدام ، انتخاب مناسب و ایده آل برای شما راحت خیس خواهد شد. صورت زیر گونه های رینگ کمپرس را حیاتی کاربرد ویژه آن‌ها معرفی می کند. همین مدل از حلقه ها به عنوان رینگ نخستین کمپرسی یا این که بالاترین حلقه پیستون مورد استفاده قرار می گیرند و پله داخلی آن ها می بایست به سمت بالا باشد. می بایست اعتنا نمود که رینگ های کمپرسی در شیار حلقه های بالایی پیستون پیستون تبریز tu5 کارگزاری می شوند. از این رو طبق شکل پایین سمت راست لقی تقریبی به ترازو 0/05 میلی متر به جهت حلقه های کمپرسی و 0/04 میلی متر به جهت رینگ های روغنی در نظر گرفته و توسط فیلر میزان گیری و کنترل می شود. به جهت پرهیز از پیدایش همین ایراد باید یاتاقان سر بزرگ شاتون را هر گاه که موتور گشوده می شود مورد تحلیل و ترازو گیری قرار گیرد و مقدار لقی یا این که به عبارتی clearance آن مورد اندازه گیری قرار گیرد برای همین عمل از یک فیلر گیج استفاده می شود که ان را میان شاتون و یاتاقان قرار می دهند و تحلیل کنید که میزان همین لقی از میزان مجازی که از طرف تولید کننده در دفترچه تعمیراتی دستگاه دیتا شده می باشد بخش اعظم نباشد. ما درصورتیکه وابستگی به مواد اولیه و به ارز داشتیم، امروز خیلی خیلی در گیر ایراد میشدیم، اما پروردگار را شکر در راستا تامین مواد اساسی آیتم نیاز کمپانی که به عبارتی آلیاژهای آلومینیوم و آلیاژهای فولاد است، تماما متکی به منابع داخلی هستیم. خوشبختانه یکی از نقاط اتکای پیستون و یک عدد از نقاط قوت شرکت تولیدی پیستون کشور ایران همین میباشد که امروز هیچ وابستگی به واردات مواد نخستین از بیرون از مرزوبوم نداریم. می بایست توجه نمود که حلقه بایستی به راحتی در شیار رینگ پیستون قرار گرفته و جای حرکت داشته باشد. درهمین موقعیت قسمت پایینی حلقه نیز به جا رینگی چسبیده و از خروج سوخت و هوای فشرده شده از شیار جا رینگی نیز دوری می شود. هنگامی پشت حلقه حجمی بالایی فشار تولید می شود حلقه به جداره سیلندر فشرده شده و این فشار رینگ را به سمت تحت و روی کف رینگ نشین می فشارد. در اين موقعیت كه ديواره يا تراز جانبي رينگ به شکل شيبدار ساخته شده میباشد ، بايد حاشیه تيز رينگ به سمت پايين باشد تا هنگام بالا رفتن پيستون ، اين رينگ برروي لايه روغن موجود بر روی دیوارة سیلندر ليز خورده و از جارو كردن روغن هاي جداره سيلندر به سمت محفظه احتراق جلوگيري كند .