برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

لوورها حیاتی تیغه هایی میباشند که وظیفه در اختیار گرفتن مقدار و شدت هوای ورودی به کولینگ تاور را برعهده دارا‌هستند درضمن از خروج قطرات آب دور از هم در برج خنک کن به خارج جلوگیری میکنند. در مناطقی که رطوبت هوا بالا بود و آب ورودی هم خورندگی داشت خیلی زود حیاتی ساخت زنگ سفید بر روی گالوانیزه همین برج ها به سمت فرسایش پیش می رفت. هیچگونه آلودگی صوتی تولید فن سانتریفیوژ برج خنک کننده نمیکند. برج خنک کننده خانگی حجم زیادی ندارد؛ براین اساس ازنظر جاگیری دردسری صحیح نمیکند. در همین گونه تا وقتی که فن پر‌نور می باشد جریان هوا فی مابین محیط باطن برج و خارج برقرار میباشد همچنین نسبت به برجهای سوای فن فضای کمتری را اشغال میکنند. همین مورد قضیه به خصوص به جهت کارخانه هایی که فضای فیزیکی زیادی ندارند، از اصلی خاصی برخوردار است. توری آشغالگیر: این تجهیز در جلوی فلنچ خروجی آب سرد نصب شده و باعث ممانعت از عبور آشغالهای موجود در basin میگردد. گاهی تایم ها در برخی از کولینگ تاورها، حوضچه آب سرد و حوضچه مکش از نیز قطع هستند و اساسی مخازن جداگانه می باشند. آب خنک کنندهی آیتم نیاز صنعت های بعد از انجام ماموریت به برج خنککننده باز می گردد تا سرد شود. در پشت بام مجموعهای از تشتها برای پخش شدن آب مورد نیاز چگالنده قرار میگیرند و آب به باطن آن‌ها پمپ میشود. ممکن هست نیاز باشد چندین و یک‌سری بار همین پروسه را تا حذف تام باکتریها تکرار کنید. این نازل که ضد رسوب هم میباشد، به شکلی خوب به پخش آب بر روی پکینگها مبادرت میکند. پکینگ که در شکل تحت نشان داده شده میباشد از گزاره مهمترین قطعات برج خنک کننده بوده که آبگرم از بالا بر روی آن ریخته می شود. تعیین دستگاهی نامناسب هزینه های نخستین و روان را بر مصرف کننده زور خواهد کرد. برج خنک کنها را دارای اعتنا به موارد پایین می توان دستهبندی کرد. برخی از پکینگ ها را می قدرت دارای ضربه های ریز دست تمیز کرد. به جهت از بین بردن این خلل ورود جریان آب به برج خنک کن را کنترل فرمائید و دریچه های هوا و قطره گیرها را تحلیل کنید. در چگالندهها سیال خنککن غالباً آب است؛ به این شکل که آب اهمیت گرفتن گرمای بخاری که از خروجی توربین یا این که پیستون به چگالنده رسیده است، میعان میکند. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه برج خنک کننده صنعتی لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.