برج خنک کننده ، کولینگ تاور ، قیمت فروش برج خنک کننده فایبرگلاس و فلزی

مصرف آب (تبخیر و تخلیه آب) در یک کولینگ تاور تنها حدود 5٪ از میزان مصرف آب در یک سیستم حیاتی جریان آب طبیعی هست . در همین تراز همزمان اساسی گذر آب از تراز پکینگ مدیا در تماس مهم هوا قرار گرفته و منتخب از فلو (دبی – جریان) اصلی آب تبخیر و وارد هوا می گردد. در بخش نازل در برج خنک کننده سرعت آب ارتقاء می یابد و گزیده از فشار جریان صرف گذر از نازل می گردد. همین نوع برج خنک کن دمای آب را تا حدود 3 سکو بالاتر از دمای مرطوب گوشه و کنار خنک می کتد و این استدلال قاطع و روشنی بر بالا بودن راندمان آن برج خنک کننده جدید می باشد . بررسی وجود یا این که عدم وجود برج خنک کننده امری تخصصی هست که باید حیاتی دقت به میزان دارایی موجود، میزان آب موجود و قیمت آن، اساسی بهداشتی بودن یا نبودن محیط و … البته بها نخستین چیلر هوا خنک نسبت به چیلر بهمراه برج خنک کننده اکثر است. در حقیقت گونه های برج خنک کننده آنچنان اهمیت ویژگیها و مزایای کار کشته و متنوعی هستند که مدتهاست همواره به انتخاب نخستین صاحبان صنعت های دنیا تبدیل شده اند. در واقع کاربرد برج خنک کننده در صنایع به این استدلال است که اگر بخواهیم در دستگاه های به هر دلیلی آب را به گردش درآوریم نیاز هست که بدون شک گرمای آب گرفته و دفع شود که اهمیت به کارگیری برج های خنک کننده این فرآیند انجام می شود. علاوه بر آن، مصرف آب نیز در آن وجود ندارد و به گندزدایی دوره ای آب هم نیازی نیست. این برج خنک کننده حاوی سیستم پخش کنندگی چرخشی جریان آب هست و به همین سبب ساز حیاتی قطعه ای دوار به اسم آبگردان میباشد که آب را بر روی پکینگ ها توزیع می نماید . هر جا نیاز به ارتقا جریان هوا و تماس آن با آب باشد نیاز به یک حرفه احساس می شود.از همین رو برج های خنک کن خیس از حرفه ها برای ارتقا جریان هوا استفاده می کنند.حال که حساس تولید کننده جریان هوا آشنا شدید نیاز است تا در مورد مکانیزم نماید نمودن شتاب آب و افزایش تماس جریان آب با برج اطلاعاتی را کسب کنید. ایجاد قطعات بدنه فایبرگلاس می بایست طبق با استانداردهای حتمی رخ پذیرد تا کیفیت مورد انتظار را داشته باشد. یک عدد از مرسوم ترین برج های خنک کننده اصلی بدنه ای از کالا فایبرگلاس ، برج خنک کننده مخروطی یا این که در اصطلاح برج خنککن گرد است که مهم امکان های بیشتری نسبت به سایر برج های خنک کننده می باشد .