امتناع برخی از وراث از تقسیم ارث ترکه

 

عناوین مطالبی که در مقاله خواهید خواند

ü      ارتکاب جرم برخی از وراث از تقسیم ارث ترکه چه شرایطی دارد؟

ü      چه مدارکی برای ادعای وراثت مورد نیاز است؟

ü      امتناع برخی از وراث از تقسیم ارث ترکه چیست؟

ü      اگر برخی از وراث از تقسیم ترکه امتناع کنند چه کنیم؟

ü      آیا جایز است موصی در زمان حیات خود تمام یا مقداری از ترکه خود را بین ورثه یا مقداری از آنها تقسیم کند؟

ü      آیا بازگشت مشتری در وصیت نامه اش جایز است؟

ü      آیا لازم است که ورثه ترکه خود را بین تمام ورثه خود تقسیم کند؟

ü      آیا طرح دعوی از یکی از وراث جایز است؟

ü      چگونه انحصار وراثت کنیم؟

ü      آیا ترک ارث قبل از تقسیم ارث جایز است؟

ü      آیا تقسیم ارث به تراضی جایز است؟

ü      چگونه ادعای وراثت را مطرح کنم؟

ü      چگونه حق خود را از ورثه مطالبه کنم؟

 

 

ارتکاب جرم برخی از وراث از تقسیم ارث ترکه چه شرایطی دارد؟

·         میراث داشتن

·         اینکه ترکه در دست یکی از ورثه (در اختیار او) باشد.

·         صاحب ارث از واگذاری به کسانی که حق ارث دارند خودداری کرد.

چه مدارکی برای ادعای وراثت مورد نیاز است؟

·         آگهی انحصار وراثت وراثت مشروع.

·         اوراق ارث

·         شواهد عدم تصرف.

·         گزارش کارشناسی

·         اثبات امتناع مالک ارث از اعطای ارث به ذینفعان و تعیین مسیر پیش بینی برای نویسنده تصویر.

 

امتناع برخی از وراث از تقسیم ترکه چیست؟

جرم خودداری عمدی از تسلیم سهم قانونی الارث به یکی از ورثه و جرم اساسی، قصد مجرمانه متهم برای جلوگیری از استحقاق ورثه از سهم خود است.

همچنین جرم تصرف در اوراقی که انحصار وراثت را ثابت میکند، مانند قبض عقد مالکیت ارث و مانند آن.

جرم خودداری از تسلیم اسناد و امتناع از تسلیم آنها و در این جرم. قانونگذار قبل از شروع دعوای کیفری شرط کرده و تقاضا و علم در اینجا به دستور رسمی از سوابق یا با نامه سفارشی با اقرار وصول مانند تکرار جرم محقق می شود.

هرکس عمداً از تسلیم سهم الارث خود به ورثه خودداری کند یا سندی مبنی بر تصدیق سهم خود به ورثه توقیف کند به مبلغ یکصد هزار لیره یا هر دو جریمه نقدی مقرر است.

یا خودداری از تسلیم وثیقه به درخواست هر یک از وراث قانونی و در صورت بازگشت به هر یک از اعمال قبلی، مجازات تا یک سال افزایش می یابد.

برای اطلاع بیشتر از انحصار وراثت و تقسیم ارث کافیست اینجا را کلیک کنید.

اگر برخی از وراث از تقسیم ترکه امتناع کنند چه کنیم؟

برای طرح ادعای خودداری برخی از وراث از تقسیم ترکه برای تقسیم ترکه و در صورت خودداری یکی از وراث از بیع تنها راه همین است. او همچنین برای تقسیم ارث شکایت کرد. و ورود به محاکم و دادگستری بهترین راه حلی است که وراث پس از فوت فرستاده خود به آن متوسل می شوند. این برای حل اختلاف بین وراث در اثر لجاجت یکی از وراث در تقسیم است.

 

 

آیا جایز است موصی در زمان حیات خود تمام یا مقداری از ترکه خود را بین ورثه یا مقداری از آنها تقسیم کند؟

قانونگذار اجازه داده است که در زمان حیاتش تمام یا قسمتی از ترکه او بین ورثه یا برخی از آنها تقسیم شود. ماده 908 مدنی مقرر می دارد: «وصیت به تقسیم اموال ترکه بین ورثه موصی نافذ است و به هر یک از ورثه یا برخی از وراث مقدار سهم او تعلق می گیرد. منصوب به یکی از آنها از حق ارث او تجاوز می کند، افزایش وصیت است.» ماده 909 قانون مدنی می گوید: فرقه ای که بعد از موت اضافه می شود همیشه قابل رجوع است و بعد از فوت موصی لازم است. در ماده 912 مدنی نیز آمده است: «مقررات تقسیم عموماً به استثنای احکام غیرمنصفانه در مورد تقسیم اضافه بعد از فوت جاری است.

 

آیا بازگشت مشتری در وصیت نامه اش جایز است؟

این متون تقسیم بندی موصی را نشان می دهد که عبارت است از تقسیم ترکه توسط موصی بین ورثه خود در زمان حیاتش و به صورت وصیت نامه قابل استناد است. تا هیچ کس از تقسیم ترکه از برخی ورثه خودداری نکند.

اگر رجوع به آن جایز نبود، معامله در ملک آینده بوده و باطل می شود، لذا وصیتی صادر کرده که قابل رجوع است، زیرا زیرا امر از قاعده بطلان معامله خارج است. املاک آینده

ماده 908 قانون مدنی فوق الذکر اصل کلی را در این مورد بیان می کند و از ماده 13 قانون وصیت نامه شماره 71 1346 استنباط شده است که بدین شرح است: «وصیت با تقسیم اموال ترکه بین ورثه حاصل می شود. موصی له، به طوری که سهم هر یک از ورثه یا برخی از وراث .

لازم است موصی بمیرد و اگر ارزش چیزی که بر یکی از آنها نازل شده بیشتر از حق ترکه او باشد، افزایش وصیت است.

در متن این متن، تبصره توضیحی قانون وصیت میگوید: «ماده جدیدی تدوین شده است تا وراثت بتواند میراث خود را سامان دهد و در برابر مصلحتی که میبیند، بین وراث تقسیم کند.

جايز است ورثه سهم خود را در تركه به هر يك از ورثه اختصاص دهد و وصيت كند كه هر ورثه آنچه را كه به او واگذار شده است و وصيت او در اين زمينه صحيح و نافذ باشد – اين را بعضي گفته اند. از شافعی. من و علمای حنبلی.

و به استناد آنچه در ماده (38) ذکر شد جواز ترکه به ورثه به ثلث بدون توقف مرخصی ورثه.

وارث ممکن است مقداری از ارث را به صلاحدید خود افزایش دهد به طوری که کل افزایش از یک سوم ترکه بیشتر نشود.

در صورتی که از ثلث بیشتر شود و افزایش در وراث جایز نباشد، ثلث به نسبت افزایش هر یک بین دارندگان سهام پیشنهادی تقسیم می شود و مابقی به تایید وراث به ترکه مسترد می شود. کارشناس شریعت.