الکترود استنلس استیل E308H , E308L با پوشش 15 ، 16 ، 17

در صورتی که این اتصال اصلی طریق جوشکاری انجام شود اشکال جوش مختلفی نظیر جوش گوشه ای (یا گلویی) و جوش سر به سر سوای حاشیه سازی و یا کلیدی کناره سازی های گوه ای، لاله ای، نیم لاله ای و نیم گوه ای خوا‌هیم داشت. در این روش در صورتی که جوشکاری به طور درست انجام شود، محل اتصال قطعات خیلی محکم و حاذق می شود. دقت مهم: به طور کلی می بایست اعتنا نمود در بعضا از مواقع استعمال از فیلرهای غیر مشابه اهمیت فلز مبنا (مانند فیلرهای آستنیتی یا نیکلی) ممکن میباشد سبب ساز تولید مشکلات خوردگی مخصوصاً در ورق استیل فریتی نسل سوم که معمولا کاربردهای یگانه خوردگی دارند، گردند. به طور کلی کاربرد جریان DC حیاتی الکترود منفی خوبتر بوده البته در قطعات رشته رشته به طور معمول از جریان DC اهمیت الکترود مثبت یا جریان AC استعمال می شود. 6-از کاربرد الکترود های کلیدی قطر بخش اعظم از ۵ میلیمتر اجتناب شود. جهت جوشکاری اصلی همین الکترود به عملیات حرارتی پس گرمایی و پیش گرمایی نیاز دارد. بدیهی است که جهت ورق استیل نازکتر حد تحت و جهت ورق استیل ضخیمتر حد بالای گرمای محل ورود سفارش می گردد. سیمهای نقره در صد زیر و درصد بالا، پودر نقره، تنهکار، تنگستن. ضروری به ذکر است که در جوش نقطه ای ، جوشکاری روی فلز کلیدی نقطه ذوب زیر صورت می گیرد تا فلز کج نشود. 2-فیلر جوشکاری معمولاً بایستی اصلی نقطه ذوب کاهش از دو فلز پایه باشد. این شیوه جوشکاری بسته به ضخامت کاغذ استیل در چند حالت استفاده میشود. لذا از استحکام کششی بالا و پایداری به سایش و همینطور شکاف های ناشی از scc لطف بر خوردار می باشد. در سرانجام اصلی انعطاف پذیری بالا و پایداری در علیه ترک ها می باشد. 2- روکش بدون سوراخ خوردگی داشته باشد. فلز جوش در هر دو رخ بدون عملیات حرارتی یا پایین عملیات حرارتی بعدی قابل می باشد. عدد فریت فلز جوش رسوب شده از این الکترود، بیش از ۵FN می باشد. پیش گرم قبل از جوشکاری به طور معمول نیاز نمی باشد، مگر در مواردی که در فرایند جوشکاری ورق استیل درصد فریت فلز جوش یا این که HAZ زیاد گردیده که باعث تولید سوراخ خواهد شد. این الکترود اولی بار جهت جوشکاری فولاد های ۱۶-۸-۲، ۳۱۶،۳۴۷ به صورت لوله و اتصالات مورد به کارگیری در سیستم های لوله کشی زیر فشار و حرارت های مضاعف طراحی و مورد به کارگیری قرار گرفت. همین الکترود اولین توشه جهت جوشکاری فولادهای زنگ نزن دو فاز (duplex) حاوی ۲۲% کرم طراحی شد. پیش گرم و دمای فی مابین پاسی: به طور معمول گرمایش قبل از جوشکاری جهت ورق استیل آستنیتی چندان واجب نبوده و حتی در پارهای ممکن هست منجر پیچش بخش اعظم قطعه، ایجاد رخنه گرم، تولید پدیده آلرژی گردد. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اصلی قیمت الکترود استیل 310 وب تارنما خویش باشید.