اس ال اس |Sls |سدیم لوریل سولفات |

در اکثر موارد، محصولات حاوی SLES حاوی ۱،۴-دیوکسان هم هستند. همینطور دمای مطلوب برای آن هم 5 تا 40 مرتبه سانتیگراد است که اما به صورت کلی دماهای پایین تر پیشنهاد می شوند. جور بی آلایش که گاهی به آن N70 هم گفته می شود اهمیت درصد خلوصی معادل ۷۰ % وزنی می سدیم لوریل سولفات 30 باشد. این ماده اساسی تری اتانول آمین رقیقتر می شود.SLES یک خمیر کف کننده است که به طور معمول دارای خلوص ۷۰ % وزنی ساخت می شود. این ماده حاصل مخلوط یک الکل چرب مانند روغن نارگیل حساس اکسید اتیلن و متعاقب آن سولفوناسیون است. الکل چرب به دست آمده از روغن پالم، با اکسید اتیلن مخلوط شده و الکل چرب اتوکسیلر را تشکیل می دهد. همین مخلوط شیمیایی به طور طبیعی پوست را تحریک می نماید و سبب بی آبی آن می شود که به همین عامل می بایست اهمیت دیگر مواد فعال سطحی آنیونی، آمفوتری وغیریونی همپا شود تا کیفیت و مقدار کف کنندگی و شویندگی آن به سطح مطلوبی سدیم لوریل سولفات مرک برسد. به محض این که سورفکتانت پیوند در بین مولکول های آب را می شکند، جاذبه سطحی آب کاهش می یابد و آب می تواند معوج گردد و تعداد بیشتری از ملکول های سورفکتانت در نزدیکی سطح آب قرار می گیرند. مطلعه دیگری نشان بخشید که هرچه آب مورد استعمال حساس SLS گرمتر باشد، اثر تحریک کنندگی آن بیشتر خواهد بود. آن‌ها به طور مشابه فعالیت می کنند به این معنا که هر دو ماده سبب ساز ایجاد تولید کف در محصولات می شوند. عامل ضد ته نشینی (ضد رسوب): این دلیل ها چگونه فعالیت می کنند؟ چگونی کارایی هیدروتروپ ها هیدروتروپ ها مشابه سورفکتانت هایی که اصلی دو سر میباشند یک سر قطبی (هیدروتروپ) و سر غیر قطبی (هیدروفوبیک) دارند، هستند. یک عدد از تفاوت ها این هست که سدیم لوریل سولفات به طور معمول اکثر از سدیم لورت سولفات به پروتئین های مرحله پوست می چسبد. از وقتی که همین ترکیب از همین منابع تولید می شود، نمونه های تجاری این محصولات در واقع سدیم لوریل سولفات خالص نیستند، بلکه ترکیبی از سدیم آلکیل سولفات سدیم به همراه مقدار زیادی اس ال اس است. همین محصول جزو متداول ترین مواد اول آرایشی و دارویی محسوب می شود و در ایجاد بیشتر شوینده های تجاری نظیر مایع ظرفشویی و پاک کننده های صنعتی و در بیش از 90 درصد مواد بهداشتی و شوینده بدن و سر همچون خمیردندان، صابون، شامپو، کرم و لوسیون چه به صورت مایع یا این که غیر مایع کاربرد دارد.