استانداردها و اصول معماری در طراحی هتل – طراحی دکوراسیون داخلی نیکا

در طراحی و عرضهی مصالحی که در طرح به عمل میرود، فیبرهای نوری کلیدی نورافشانی رو به بالا در کف یا توام مهم کاتود سرد، بر موقعیت نمادین مجموعه تاثیر بسزایی میگذارد. در بخش اعظمی از كشورهای جنوب آسیا كه مكانهای غذاخوری در كنار هتل تمجید می شوند و كمتر به رستورانی جداازهم برمیخوریم، به رخ عرف رستوران دارای هویتی مستقل طراحی میگردد و زیرمجموعهای از امكانات اقامتگاه به حساب نمیآید. سیستم تهویه مطلوب هوا، سیستم گرمایشی و سیستم سرمایشی دارای قابلیت تنظیم دما به وسیله مسافر، وجود امکانات سرویس بهداشتی به رخ جداازهم در هر اتاق و طراحی رستوران در هتل از موارد شالوده در طراحی دکوراسیون هتل است. سرویس های بهداشتی داخل بعضی اتاق ها روزنه هوای مناسب و تهویه کافی ندارند که همین امر هم موجب دل آزردگی مشتریان می شود . در كنار این دسته نورپردازی، بهتر است كه جدارههای عمودی هم نورانی شود تا حس تهدید شدن و خوف از فضای بسته را كاهش دهد. شیوه نورپردازی صرفاً سقفی، اکثر به ساخت سایهها میپردازد تا نورپردازی، و چون سناریویی برای طراحی نور ندارد، بیهیچ مزیتی تشخیص چهرهها و اماکن را مبتلا نقص‌ و ابهام میکند. راهروها از آن گونه فضاهای ارتباطی میباشند كه اغلب توجه كمی به طراحی طراحی هتل با رویه زمینه گرایی آن‌ها میشود. خوی دیدهای متنوع نیز بهانهی مهربانی هست برای عوض كردن منابع نورپردازی در ارتفاع روز نورپردازی موضعی یا این که زمینهای تابلوها و شمارهها و به كارگیری نورهای كفی فراافكن در امتداد جدارههای راهروها می تواند متناوباً صحنههای نمایشی متنوعی ایجاد كند. چه همین صنعت همدوش اهمیت صنعت اکتشاف و استخراج و صادرات نفت گام برمیدارد و حتی در پاره ای از ممالک بعضاً به درآمدهای حاصل از فروش نفت طعنه می زند در میهن ما نیز برنامه نخستین بسط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ضمن اعتنا منحصر به فرد به صنعت جهانگردی آنرا به تیتر جایگزین صادرات نفت پنداشته است. اما در رستورانهای مجلل كه امکان صرف طعام به جهت مدت طولانی در ضمن بحث و استراحت وجود دارد تمهیدات فراوانی میتوان اندیشید كه ماندگاری مشتری را در فضا بخش اعظم كند. مثلاً در رستورانهای غذای سریع یا این که مهیا ممكن میباشد ضمن بهرهگیری از مصالح سرد و فلزی- انعكاسی از نورهای تند و رنگی بهره گرفته شود كه ماندن خریدار را در دوران طولانی میسر نسازد چون در این دسته مكانها غذا بایستی سریع مهیا و خورده شود و جای تامل و نشستن طولانی نیست.