از The Field: برزیل نمونه ای از استقبال مهاجران ونزوئلا را فراهم می کند

از The Field: برزیل نمونه ای از استقبال مهاجران ونزوئلا را فراهم می کند

یک دختر ونزوئلایی در یک مرکز پذیرایی در شمال برزیل منتظر است.

بیش از 800000 ونزوئلایی در سال های اخیر به برزیل آمده اند و به دنبال مراقبت های پزشکی، غذا و فرصت های جدید هستند.

هنگامی که آنها از مرز شمالی عبور می کنند، به عنوان بخشی از برنامه Operação Acolhida یا Operation Welcome به آنها خدمات اقامت شبانه، غذا، حفاظت و بهداشت در پست پذیرش و پشتیبانی سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) (PRA) در Pacaraima ارائه می شود.

در اینجا درباره Operação Acolhida و افرادی که از آن حمایت می کند بیشتر بیاموزید.