آیا پیشرانه پیستون متقابل به خودروها باز خواهد گشت؟

وجود آلودگی ها و کربن موجب تشکیل رسوب در شیارهای پیستون می شود، در سرانجام منجر به چسبندگی و قفل شدن رینگ می گردد. عدم تعویض به موقع روغن موتور باعث اشباع شدن روغن از کربن و باقی گذاشتن رسوبات کربنی بر بر روی قطعات موتور می گردد. در بعضی از مواقع هم شمع یا سوپاپ شكسته و در میان سر پیستون و اتاق احتراق می افتد و سبب سوراخ شدن آن می‌شود . گیر نمودن کل عیار پیستون در باطن سیلندر اکثر به همین علت رخداد می افتد که سرعت انبساط پیستون پر سرعت خیس از انبساط سیلندر است و این فرمان سبب ساز می شود که لقی بین پیستون و سیلندر کاهش پیدا کند . لقی میان رینگ و پیستون و سیلندر چه میزان می بایست باشد؟ قطر پیستون های موتور خودرو دربین 76 تا 122 میلی متر (3 تا 4 اینچ) تغییر‌و تحول می کند. به ادله این نیروهای جانبی ، پیستون نیاز به سطح های صاف دارااست تا به دیواره سیلندر برسد و پیستون را عمودی نگه دارد. پیستونهای دو زمانه به طور معمول به جهت موتورسیکلتها و پیستونهای چهارزمانه در اتومبیل های سواری و سبک مورداستفاده قرار میگیرد؛ به جهت اینکه کارایی موتور مطلوب باشد بایستی میزان و وزن پیستونها را یکسان در لحاظ گرفت تا موتور در گیر لرزش نشود. واضح میباشد که به تعداد سیلندرها، پیستون بایستی در باطن سیلندر کارگزاشتن گردد به تیتر مثال موتور 8 سیلندر اساسی 8 پیستون نیز است. نصیب بالای میله اتصال که به پیستون محکم شده هست ، انتهای کوچک نامیده می شود. به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، همین کاربر متحرک که یک سر آن باطن محوطه سیلندر است و از تحت به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون نام دارد. در صورتی که روانکار درست و استاندارد و مطلوب موتور را استفاده کنید، از فشار آوردن بیهوده به موتور و نگهداشتن آن در دورهای بالا برای مدت طولانی بپرهیزید، از دنده معکوسهای ناگهانی که سبب ایجاد تنش شدید در اجزا میگردد بپرهیزید و سیستم خنککاری (فن و رادیاتور و کولانت و ترموستات و واترپمپ) را بهصورت تروتمیز در دست گرفتن کنید، مطمئن باشید که اجزای داخلی موتور و بهخصوص پیستون و شاتون و حلقه پیستون و گژنپین عمری مضاعف طولانی خواهند داشت. پس می بایست بتواند همین حرارت شدید را در دست گرفتن نماید هرچند که موتورهای قادر و قدرتمندی هستند که حرارت مضاعف زیادتری را ایجاد می‌نمایند . حلقه باید به طور آزادانه گشوده و بسته پیستون 150 شود. باید برای تمیز نگه داشتن موتور و جلوگیری از این اتفاق، به طور منظم به جهت تعویض روغن موتور اقدام کنید. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف اکثر در گزینه پیستون موتور سیکلت لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.