آموزش چرایی استفاده از پلنیوم باکس (کانال باکس)

از باکس های گوناگون می قدرت به باکسِ پشتِ دریچه های سقفیِ چهارطرفه ی تایلی و یا این که همین که دیگر انواعِ روزنه ها اشاره نمود که تصاویرِ متنوعِ باکسها به تفصیل در ذیلِ این توضیحات، قابل مشاهده است. پلنیوم باکس ها تجهیزاتی میباشند که اهمیت استفاده از ضخامت های متعدد ورق گالوانیزه ساخت می شود و پشت دریچه های خطی کارگزاشتن می گردند . در مکان هایی که روزنه خطی و اسلوت به صورت دکوراتیو در طول بالا عمل می شوند و از آنجا که قابلیت و قابلیت و امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای دریچه وجود ندارد، به عمل گیری از پلنیوم باکس به منظور ایجاد اختلاط به اندازه هوا و توزیع یکسان هوا در ارتفاع ، امری حتمی و دارای است. گوشه و کنار بیرونی دریچه اسلوت بصورت یک قاب خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی روزنه اسلوت نیز مشخص کننده ی تعدادِ واحد روزنه اسلوت می باشد، یعنی اگرمیان دو کادر روزنه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که روزنه را به دو شیار ورود هوا تقسیم نماید به آن دریچه، روزنه دو اسلوت گفته می شود.به همین ترتیب در صورتی که دو تیغه در در بین دریچه اسلوت تعبیه گردد روزنه سه اسلوت حاصل میشود. فیلتر باکس ها در سقف اتاق تمیز کار گذاشته شده و حساس اعتنا به مدل کاربرد اتاق تمیز و کلاس اتاق تمیز در آن ها از فیلترهای هپا یا همین که اپا به کارگیری خرید پلنیوم باکس می گردد. ☆ مناسب خیس بوده و فراوان پرسرعت تر ساخته می شود. دریچه خورشیدی در اتاق های تمیز (Clean Room) میباشد که فاقد ذرات معلق در هوا می باشد و همینطور نیاز به توزیع هوا مهم دبی بالا است. حساس توجه به این که پلنوم باکس از ورق گالوانیزه ساخته می شود معمولا در طول بیش از دو متر امکان تولید پلنوم باکس به صورت یک تکه وجود ندارد مگر آن که سازنده از ورق های ابعادی ( ورق دارای ارتفاع بلند ) استفاده کند که البته خویش ایراداتی از قبیل سنگینی بیش از حد ، حمل و کارگزاری را در پی خواهد داشت. معمولا برای تولید ارتباط در میان پلنیوم باکس و سقف کاذب از نتورک های انعطاف پذیری مانند شبکه یا این که لوله فلکسی خرطومی به کارگیری می شود. پلنیوم باکس یک جعبه اختصاصی برای توزیع هوا به محفظه گزینه حیث می باشد.معمولا دستگاه های تهویه مطبوع به وسیله لوله های انعطاف پذیر (لوله فلکسیبل)، به قسمت ورودی باکس متصل شده،و هوای مطبوع از نصیب خروجی جعبه ، به وسیله دریچه به گوشه و کنار مورد نظر ارزیابی پلنیوم باکس منتقل می شود. پلنیوم ها با دقت به نیاز محیط در دو نوع گالوانیزه و یا همین که آلومینیومی ساخته می پلنیوم باکس قیمت شوند. ازآنجا که دریچه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در طول های بالا عمل می شوند و امکان هوادهی یکنواخت در ارتفاع بالای دریچه وجود ندارد .استفاده از پلنیوم باکس به منظور ساخت اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا در طول، امری لازم و ضروریست.