آشنایی با کربنات پتاسیم و کاربردهای آن

همینطور از آن در آتش نشانی ها ، تهیه و تنظیم صابون ، تنظیم شیشه و قابل انعطاف کردن آب استعمال می شود. در آشپزی های چینی و آسیای شرقی به جهت صحیح نمودن ژله چمنی از این ماده استفاده می شود. این ترکیب شیمیایی یک پودر سپید رنگ میباشد که کلیدی نام های دیگری همچون خاکستر مروارید نیز در صنعت شناخته می شود. کربنات پتاسیم ، K2CO3 ، به عنوان یک پودر سپید یا به عنوان کریستال جامد بی رنگ ظاهر می شود و طعم شوری دارد. آخر و عاقبت ، بی کربنات پتاسیم دارای گرم شدن ، ساخت آب ، دی اکسید کربن و کربنات پتاسیم مجزاسازی می شود. در همین طریق با الکترولیز این محلول، پتاسیم هیدروکسید به دست می آید که با استفاده از دی اکسید کربن تبدیل به کربنات پتاسیم می شود. شیر: کربنات پتاسیم به تیتر یک تهیه کننده اسیدیته در پودر شیر و خامه به عمل میرود. کربنات پتاسیم (Potassium carbonate) علاوه بر این که یک ترکیب شیمیایی به شمار میرود از ترکیبات حیاتی پتاس و خاکستر تصفیه شده نمک تارتار است. علاوه بر انگور، از همین ماده می اقتدار به جهت خشک نمودن سایر میوه ها هم به کارگیری کرد. کربنات پتاسیم برای تولید سایر ترکیبات پتاسیم از گزاره سیلیکات پتاسیم و بی کربنات پتاسیم هم استفاده می شود. تاثیر آن در فرونشانی آتش های نفتی و گازی دوبرابر اکثر از سدیم بی کربنات می باشد . همین ماده را می قدرت درخاموش کردن شعله های آتش با حرارت بالا (مانند آتش سوزی های نفتی وانواع دیگر از آتش سوزی کلاس B) به کارگیری کرد. تاثیر کربنات پتاسیم در فرونشانی آتشهای نفتی و گازی نسبت به سدیم بیکربنات دو برابر بیشتر کربنات پتاسیم خرید میباشد. کربنات پتاسیم یک کود عمده کشاورزی است که به بهبود رویش گیاهان و مراقبت آب در خاک یاری می کند. مصرف این ماده و یا داروهایی که شامل همین ماده می شود به جهت بیماران کلیوی، بیمارانی که جراحت معده یا انسداد روده دارند و یا دچار اسهال مزمن می باشند ،ممکن هست موجب پیدایش خطراتی کند. پتاس (پتاسیم کربنات) حاوی پتاسیم محلول می باشد و آن را به یک ماده افزودنی عالی به کود کشاورزی تبدیل می کند. به این ترتیب آب حاوی کربنات پتاسیم بایستی قبل از تخلیه به محیط زیست، تعدیل pH شود. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه کلیدی کربنات پتاسیم فرمول وب وب سایت خود باشید.